İzmir Demokrasi Üniversitesi 9 farklı fakültede 22 personel alacak! Kadro dağılımı belli oldu

İzmir Demokrasi Üniversitesi 9 farklı fakültede 22 personel alacak! Kadro dağılımı belli oldu
İzmir Demokrasi Üniversitesi, personel alım ilanını bugün Resmi Gazete'de duyurdu. Kadro dağılımı, şartlar ve diğer detaylar açıklandı.

İzmir Demokrasi Üniversitesi 9 farklı fakültede 22 personel alacak! Kadro dağılımı belli oldu - KPSS sonuçları açıklanmasının ardından üniversiteler personel alım ilanlarını duyurmaya başladı. İzmir Demokrasi Üniversitesi boş kadrolara öğretim üyesi alacak.

Üniversite aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Birimlerinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma İlkeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

DİĞER ŞARTLAR

İstenilen başvuru şartları;

  • 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak gerekir.
  • Yurt dışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
  • Başvuran adayların; dilekçe (Başvurduğu kadroyu belirterek), başvuru formu, özgeçmiş, yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ve doçentlik belgesi (Profesör ve Doçent kadrosu için) diploma asılları ve onaylı örnekleri veya e-devlet üzerinden alınan barkodlu mezun belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf, yayın listesi (Profesör kadrosu için başlıca araştırma eseri açıkça belirtilerek) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet fiziksel dosya ile Profesör kadrosu için 6 adet USB Belleği, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 4 adet USB Belleği,
  • Halen kamuda çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için onaylı hizmet belgesi veya e-Devlet üzerinden alınan barkodlu HİTAP Hizmet Dökümü,
  • Halen Kamuda görevli olmayanlar için Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu 2 nüsha bilgisayar ortamında doldurularak,

Profesör ve Doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıklarına / Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

SON BAŞVURU TARİHİ

Son başvuru tarihi 16.12.2022 olduğu açıklandı.