Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 145 pozisyonda sözleşmeli personel alım ilanını yayımladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bünyesinde yer alan 145 pozisyon için sözleşmeli personel alacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 145 pozisyonda sözleşmeli personel alım ilanını yayımladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 145 pozisyonda sözleşmeli personel alım ilanını yayımladı - 2 Aralık Resmi Gazete'de ilan bölümünde yer alan duyuruya göre, bakanlık sözleşmeli personel alacağını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 'Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar' göre, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 145 pozisyon için sözleşmeli personel alınacaktır.

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

Genel Şartlar;

  • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,
  • Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,
  • 65 yaşını bitirmemiş olmak,
  • 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez. (Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlar, öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen sözleşmeli bir unvana ilişkin bir pozisyona atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlar ile eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak yer değişikliği yapamayanlar bir yıllık bekleme süresine tabi değildir).

BAŞVURU ŞEKLİ

Pozisyon dağılımı ve sayısı, başvuruların değerlendirilmesi, istenen belgeler, sonuçların duyurulması, sonuçlarının ilanı ile diğer hususlar Bakanlığımızın internet adresinde (www.aile.gov.tr , https://aile.gov.tr/pgm) ve Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) platformunda yayınlanacaktır. 

BAŞVURU SÜRESİ

Adaylar başvurularını 05/12/2022-16/12/2022 tarihleri arasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi. cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

SONRAKİ HABER