Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 hazine ve maliye müfettiş yardımcısı ilanını duyurdu!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığı, bünyesine 10 müfettiş yardımcısı alacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 hazine ve maliye müfettiş yardımcısı ilanını duyurdu!

Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 hazine ve maliye müfettiş yardımcısı ilanını duyurdu! - Alım şartları, sınav yeri, tarihi, bütün bilgiler belli oldu.

Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı ilanında merak edilen konu başlıkları açıklandı. 2 Aralık Resmi Gazete'de yer alan ilanlar bölümünde yayımlanan alımda, bakanlığa bağlı kuruma 10 kişi alınacak.

SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere 10 (on) Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı alımı amacıyla giriş sınavı yapılacaktır. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır.

SINAV TARİHİ VE YERİ

Giriş sınavının yazılı aşaması 4-5 Şubat 2023 tarihlerinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört ayrı oturumda Ankara’da Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Eğitim Merkezinde (Adres: 25 Mart Mahallesi, İstiklal Caddesi No:7, 06200 Yenimahalle/ANKARA) gerçekleştirilecektir.

Sınav tarihi ve/veya yerinin değiştirilmesi halinde durum, Hazine ve Maliye Bakanlığının (bundan sonra "Bakanlık" olarak ifade edilecektir) resmi internet sitesinde (www.hmb.gov.tr) ilan edilecek olup, bu ilan tebligat hükmündedir. Ayrıca, adaylar Kariyer Kapısı Platformu üzerinden sınavlarına ilişkin bilgilere ulaşabileceklerdir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların;

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde yer alan genel şartları taşıması,
  • En az dört yıllık lisans eğitimi veren iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idarî bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olması,
  • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları esas alınmak kaydıyla KPSSP48 puan türünden 80 (seksen) ve üzerinde puan almış olması,
  • Başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamaya göre, en yüksek başvuru puanına sahip ilk 200 kişi içerisinde yer alması (Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilir.),
  • Giriş sınavının yazılı aşamasının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü (1 Ocak 2023) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olması (01/01/1988 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),
  • Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmaması,
  • Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmaması,
  • Süresi içinde belirtilen şartlara uygun olarak başvurmuş olması gerekmektedir.

SINAV BAŞVURUSU

Giriş Sınavı için başvurular, 19 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 08:30’dan, 30 Aralık 2022 Cuma günü saat 23:59’a kadar, e-Devlet üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı/Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı Platformu kullanılarak (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik ortamda yapılacaktır. Sınav başvurusu, adaya ait son bir ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf ile kendi el yazısıyla hazırladığı özgeçmişin sisteme yüklenmesi ve başvuru formunun doldurulması suretiyle tamamlanacaktır.

Sınav sonuçlarına, duyuru tarihinden itibaren 10 (on) gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, Sınav Kurulu tarafından incelenerek karara bağlanır ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

SONRAKİ HABER