Adalet Bakanlığı CTE 230 sözleşmeli personel ve idare memuru ilanı yayımlandı! Başvuru şartları ve başvuru tarihi

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 150 idare memuru öğrencisi ve 80 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Adalet Bakanlığı CTE 230 sözleşmeli personel ve idare memuru ilanı yayımlandı! Başvuru şartları

15 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete kararıyla birlikte Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarında çalıştırılmak için sözlü sınav ile 37 adet psikolog, 19 sosyal çalışmacı, 1 inşaat mühendisi, 16 öğretmen, 2 veteriner, 4 fizyoterapist ve 1 gıda mühendisi olmak üzere toplamda 80 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Bununla birlikte Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü sözlü sınav ve mülakat ile 150 idare memuru öğrencisi alımı yapacak. Başvurular iki alım ilanı içinde aynı zaman içerisinde gerçekleştirilecek. 

Başvurular Ne Zaman Başlayacak?

Adaylar başvurularını 30 Eylül ile 14 Ekim tarihleri arasında e-devlet üzerinden yapabilecek. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan kişiler ile sözlü sınav tarihi Adalet Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. 

Başvuru Şartları Neler?

Sözleşmeli Personel Alım Şartları

Adalet Bakanlığı CTE 230 sözleşmeli personel ve idare memuru ilanı yayımlandı! Başvuru şartları ve başvuru tarihi

Adalet Bakanlığı CTE 230 sözleşmeli personel ve idare memuru ilanı yayımlandı! Başvuru şartları ve başvuru tarihi - Resim : 2

İdare Memuru Alım Şartları 

a) Adaylarda aranacak şartlar;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 29'uncu maddesi hükümleri gereğince adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

-Türk Vatandaşı olmak,

-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

-Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

-Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 14.10.2022 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav (KPSS LİSANS Genel Yetenek- Genel Kültür Sınavı 06 Eylül 2020 tarihinde yapılmıştır.) tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak (06/09/1985 ve sonrası doğumlu olanlar),

-Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (sağlık kurulu raporu sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

-2020 KPSS LİSANS sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

-En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

Başvurular Nereden Yapılabiliyor?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre adaylar 30 Eylül 2022 saat 09.00'da e-devletin Adalet Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı adresi üzerinden kendi bilgilerini giriş yaparak başvurularını tamamlayabilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. 

İlan edilen iş alımına sadece bir pozisyon üzerinden başvuru yapılabilecek. Ön inceleme sonrasında başvurular değerlendirmeye alınarak sonuçlandırılacak. E-devlet üzerinden başvuru yaparken fotoğraflı özgeçmiş, sağlık kurulu raporunun pdf veya jpeg formatında sisteme yüklemesi gerekmektedir. Askerlikten muaf olan adaylar muaf olduklarına dair belgeyi veya sağlık kurulu raporunu sisteme yüklemelidir.Sözlü sınava girmeye hak kazanan kişiler için sınav tarihi ve sınav yeri Adalet Bakanlığı tarafından ilan edilecek. 

Başvuruda E-devlete Yüklenecek Belgeler

a) Fotoğraflı özgeçmiş,
b) Yalnızca askerlikten muaf erkek adaylar için muafiyete ilişkin sağlık kurulu raporu,
c) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden mezun olan adaylar için ÖSYM tarafından ilgili programa yerleştirildiklerine dair belgeyi, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar için de denklik belgelerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
Belgelerin, pdf ya da jpeg formatında yüklenmesi gerekmektedir.

Adalet Bakanlığı CTE 230 sözleşmeli personel ve idare memuru ilanı yayımlandı! Başvuru şartları ve başvuru tarihi - Resim : 3

SONRAKİ HABER