Türkiye'de Son 11 Yılda En Az 671 Çocuk İşçi Hayatını Kaybetti

Türkiye'de Son 11 Yılda En Az 671 Çocuk İşçi Hayatını Kaybetti
Türkiye'de çocuk işçiliği krizi sürüyor: Son 11 yılda en az 671 çocuk işçi hayatını kaybetti.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin (İSİG Meclisi) yayınladığı rapora göre, Türkiye'de son 11 yılda en az 671 çocuk işçi hayatını kaybetti. Bu ölümlerin çoğu, tarım, inşaat ve metal gibi tehlikeli iş kollarında meydana geldi.

Raporda, çocuk işçi ölümlerinin, devletin gerçek verileri saklamasına ve çıraklık eğitiminin meşrulaştırılmasına bağlı olarak büyük oranda arttığı belirtildi.

2013-2023 yıllarında çocuk işçi ölümlerinin nedenlerine göre dağılımı şöyle:

 • Trafik, Servis Kazası nedeniyle 186 çocuk
 • Zehirlenme, Boğulma nedeniyle 112 çocuk
 • Ezilme, Göçük nedeniyle 92 çocuk
 • Yüksekten Düşme nedeniyle 61 çocuk
 • Şiddet nedeniyle 56 çocuk
 • Elektrik Çarpması nedeniyle 44 çocuk
 • Yıldırım Düşmesi nedeniyle 41 çocuk
 • Patlama, Yanma nedeniyle 25 çocuk
 • Kalp Krizi, Beyin Kanaması nedeniyle 14 çocuk
 • Kesilme, Kopma nedeniyle 13 çocuk
 • İntihar nedeniyle 9 çocuk
 • Nesne Çarpması, Düşmesi nedeniyle 8 çocuk
 • Diğer nedenlerden dolayı 10 çocuk işçi çalışırken hayatını kaybetti.

Raporda, çocuk işçi ölümlerinin işkollarına göre dağılımı ise şöyle:

 • Tarım, Orman işkolunda 380 çocuk (250 işçi ve 130 çiftçi)
 • İnşaat, Yol işkolunda 71 çocuk
 • Metal işkolunda 46 çocuk
 • Konaklama, Eğlence işkolunda 45 çocuk
 • Gıda işkolunda 23 çocuk
 • Ticaret işkolunda 21 çocuk
 • Genel İşler işkolunda 20 çocuk
 • Tekstil, Deri işkolunda 17 çocuk
 • Taşımacılık işkolunda 14 çocuk
 • Ağaç, Kâğıt işkolunda 11 çocuk
 • Kimya, Lastik işkolunda 7 çocuk
 • Enerji işkolunda 4 çocuk
 • Çimento, Toprak, Cam işkolunda 3 çocuk
 • Madencilik işkolunda 1 çocuk
 • İletişim işkolunda 1 çocuk
 • Sağlık işkolunda 1 çocuk
 • Eldeki veriler ışığında çalıştığı işkolu belirlenemeyen 6 çocuk işçi çalışırken hayatını kaybetti.

Raporda, çocuk işçi ölümlerinin önlenmesi için şu önerilerde bulunuldu:

 • Çocuk işçiliği ile mücadele için kapsamlı bir ulusal strateji geliştirilmeli ve bu stratejinin uygulanması için gerekli kaynak ve araçlar sağlanmalı.
 • Çocuk işçiliğinin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması için, yoksulluk, eğitimsizlik ve eşitsizlik gibi sorunların çözümü için politikalar geliştirilmeli.
 • Çocuk işçiliği ile mücadelede etkin denetim mekanizmaları oluşturulmalı ve bu mekanizmaların etkin bir şekilde çalışması sağlanmalı.
 • Çıraklık eğitimi, çocuk işçiliğinin meşrulaştırılmasına yönelik bir araç olarak kullanılmamalı. Çıraklık eğitimi, çocukların eğitim ve mesleki becerilerini geliştirmelerine yönelik bir fırsat olarak sunulması sağlanmalı.

Rapor, Türkiye'nin çocuk işçiliği ile mücadelede uluslararası sözleşmelere ve taahhütlerine uyması gerektiğini de vurguladı.