Türkiye'de seferberlik mi çıktı? Resmi Gazete'de yayımlandı: Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği...

Türkiye'de seferberlik mi çıktı? Resmi Gazete'de yayımlandı: Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği...
22 Mayıs 2024 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete ile, 1990 yılından bu yana yürürlükte olan Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü'nde köklü bir değişiklik yapıldı.

Bu değişiklikle birlikte, seferberlik ilan etme yetkisi Bakanlar Kurulu'ndan alınarak Cumhurbaşkanlığı'na devredildi. Yeni düzenleme ile eski tüzük yürürlükten kaldırılarak, yerine yeni bir yönetmelik yürürlüğe konuldu.

Resmi Gazete Yayını ve Yeni Yönetmelik

22 Mayıs 2024 tarihli ve 32553 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme, 1990 yılından beri yürürlükte olan Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü'nün değiştirilmesi anlamına geliyor. Bu değişiklikle birlikte, seferberlik ilan etme yetkisi artık Cumhurbaşkanlığı'na ait olacak.

Tüzük Değişikliği ve Yetki Devri

Yapılan düzenleme ile seferberlik ilan etme yetkisi, Bakanlar Kurulu'ndan Cumhurbaşkanlığı'na devredildi. Karar metni şu şekildedir:

"24/5/1990 tarihli ve 90/500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 'Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü'nün yürürlükten kaldırılmasına ve ekli 'Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği'nin yürürlüğe konulmasına, 4/11/1983 tarihli ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanununun 19 uncu maddesi ile 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun 57'nci maddesi gereğince karar verilmiştir."

Yeni Yönetmelik Yürürlükte

Eski tüzüğün kaldırılması ve yeni yönetmeliğin yürürlüğe girmesi, 24 Mayıs 1990 tarihli ve 90/500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile düzenlenen tüzüğün yerine, günümüz şartlarına daha uygun bir düzenlemenin getirilmesi anlamına geliyor. Bu değişiklikle birlikte, seferberlik ve savaş hali ilan etme sürecinde Cumhurbaşkanlığı yetkili olacak.

Yönetmeliğin Hukuki Dayanağı

Yeni yönetmelik, 4 Kasım 1983 tarihli ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu'nun 19. maddesi ile 25 Haziran 2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 57. maddesi gereğince yürürlüğe girmiştir. Bu yasal dayanaklar, değişikliğin hukuki zeminini oluşturuyor.

Bu önemli değişiklik, Türkiye'nin seferberlik ve savaş hali ilan etme yetkisini Cumhurbaşkanlığı'na devrederek, bu konudaki karar mekanizmasını daha merkezi hale getiriyor. Yeni yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girmiş bulunuyor.