Son dakika duyurusu yapıldı! Yeni yasa teklifi TBMM'de kabul edildi

Son dakika duyurusu yapıldı! Yeni yasa teklifi TBMM'de kabul edildi
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Maden Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, enerji alanında önemli düzenlemeler içeriyor.

Kabul edilen düzenlemelerin yürürlüğe giriş tarihi ve getirdiği yenilikler detaylı bir şekilde açıklandı.

UMREK koduna göre raporlama zorunluluğu, sadece "IV. Grup" maden işletme ruhsatları için devam edecek. Diğer maden grupları için bu zorunluluk ve mevcut taksir yaptırımı kaldırılıyor. Yapılan düzenlemenin tarihi ve madencilik sektörüne etkileri açıklandı.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ve UMREK Raporları

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, arama ruhsatı alarak bulduğu madenler için UMREK koduna göre rapor hazırlama şartı aranmaksızın MTA tarafından hazırlanan raporlar ile buluculuk hakkını kazanacak. Bu değişikliğin sektöre etkileri ve alınan yeni tedbirler detaylı bir şekilde açıklandı.

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanlarında İmar Planı Olmadan Santral Kurulması

İçme-kullanma suyu temin edilen rezervuarlar ve sulak alanlar ile Kıyı Kanunu kapsamında kalan kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere belirli alanlarda imar planı yapılmaksızın yenilenebilir enerji üretim santralleri kurulabilecek. Bu düzenlemenin getirdiği yenilikler ve enerji sektörüne etkileri ele alındı.

Lisanssız Elektrik Üretimi ve Devlet Su İşleri İzni

Belirli sulak alanlarda DSİ veya sulama birliklerince tarımsal sulama amaçlı tesislerin elektrik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla lisanssız elektrik üretim tesisi kurulabilecek. Bu tesisi kurmak isteyenler için gereken izinler ve süreçler detaylı bir şekilde açıklandı.

Doğalgazın Sıvılaştırılması ve Ticareti

Doğalgaz Piyasası Kanunu'na yapılan değişiklikle, Türkiye'nin doğalgaz ticaret merkezi olma hedefleri çerçevesinde doğalgazın sıvılaştırılması tanımı ekleniyor. Bu değişiklikle doğalgaz ticaretindeki yenilikler ve hedefler ele alındı.

Enerji Verimliliği Projelerinin Desteklenmesi

Enerji verimliliği projelerinin desteklenmesi, enerji veya karbon yoğunluğunun azaltılması ve spesifik enerji tüketiminin düşürülmesiyle ilgili usul ve esaslar belirlendi. Bu projelerin detayları ve desteklenme süreci açıklandı.

Geçici Süreli Elektrik Enerjisi Talepleri

Elektrik hizmetlerinin kesintisiz karşılanabilmesi için olağanüstü hal kararı alınan veya afet bölgesi ilan edilen yerlerde, geçici süreli elektrik enerjisi talepleri karşılanabilecek. Bu düzenlemenin amacı ve uygulanma süreci detaylı bir şekilde açıklandı.