Resmi Gazetede Bugün! 23 Mart 2024 Tarihli Resmi Gazete Özeti En Son Yönetmelik ve Kararnameler

Resmi Gazetede Bugün! 23 Mart 2024 Tarihli Resmi Gazete Özeti En Son Yönetmelik ve Kararnameler
Tam detaylarıyla 23 Mart 2024 tarihli, 32498 sayılı Resmi Gazete'nin en önemli yönetmelik ve kararlarını öğrenin. Güncel yasal değişiklikler ve hükümet kararları hakkında bilgi sahibi olun.

Her gün yeni yasal düzenlemeler ve hükümet kararlarıyla şekillenen yasal çerçeveyi takip etmek büyük önem taşıyor. 23 Mart 2024 tarihinde yayımlanan 32498 sayılı Resmi Gazete, bir dizi kritik yönetmelik ve kararnamenin duyurulduğu bir gün olarak öne çıkıyor. Bu yazımızda, güncel yasal değişikliklerden, önemli hükümet kararlarına kadar Resmi Gazete'nin en dikkat çekici içeriklerini özetliyoruz. Okumaya devam edin ve Türkiye'nin yasal manzarasındaki en son gelişmelerden haberdar olun.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Millî Eğitim Şûrası Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi İnşa Edilmesinin Teşvikine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Personel Yönetmeliği

–– Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının Teşkilatı, Çalışma Usul ve Esasları ile Personeli Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/03/2024 Tarihli ve 12519, 12520, 12521, 12522 ve 12524 Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri