Resmi Gazete Yayımlandı! 22 Mart 2024 Tarihli 32497 Sayılı Resmi Gazete'nin Özeti!

Resmi Gazete Yayımlandı! 22 Mart 2024 Tarihli 32497 Sayılı Resmi Gazete'nin Özeti!
22 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete'nin 32497 sayısında yer alan önemli kararlar, yönetmelik değişiklikleri ve kanunlar hakkındaki özet ve analizi kaçırmayın!

Günümüzün hızla değişen yasal ve idari düzenlemeleri arasında, 22 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete'nin 32497 sayısı büyük bir önem taşımaktadır. Bu sayıda yayımlanan yeni kanunlar, yönetmelikler ve önemli kararlar, birçok sektörü ve vatandaşın günlük hayatını doğrudan etkileyebilecek düzeydedir. Okuyucularımıza, hem zamandan tasarruf etmelerini hem de Resmi Gazete'nin en önemli noktalarını net bir şekilde anlamalarını sağlayacak bu içeriğimiz, bilgilendirme ve yol gösterme amacı taşımaktadır. İşte 32497 sayılı Resmi Gazete'nin detayları...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA SEÇME KARARI

–– Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir ÖZKAYA’nın Seçilmesine Dair Karar

YÖNETMELİKLER

–– Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Döner Sermayesinin İşletilmesine İlişkin Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

KURUL KARARI

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 07/03/2024 Tarihli ve 10873 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 13/2/2024 Tarihli ve 2020/36976 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 13/2/2024 Tarihli ve 2021/56667 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri