Kıdem Tazminatı Planı: İşçiler İçin Tuzak Mı?

Kıdem Tazminatı Planı: İşçiler İçin Tuzak Mı?
Kıdem tazminatının fona devredilmesi planı, işçilerin haklarını nasıl etkileyecek? Sosyal politika uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, bu konuda önemli uyarılarda bulundu.

Kıdem tazminatının fona devredilmesi planı, Türkiye’de uzun süredir tartışılan bir konu. Bu plan, işçilerin emeklilik haklarını iyileştireceği iddia edilerek sunuluyor. Ancak sosyal politika uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, bu planın işçiler için tehlikeli bir tuzak olduğunu söyledi.

Planlanan Ne Olacak?

Planlanan sistemde, kıdem tazminatının yerine tamamlayıcı emeklilik sistemi getirilecek. Bu sistemde, işverenler belirli bir oranda prim ödeyerek fona katkıda bulunacaklar. İşçiler de bu fondan ikinci bir emekli aylığı alabilecekler.

Planın Sakıncaları Neler?

Prof. Dr. Aziz Çelik, bu planın sakıncalarını şöyle sıraladı:

Kıdem tazminatını almak yerine fona prim yatırma zorunluluğu getirilecek. Bu da işçilerin kendi iradeleriyle tasarruf yapma hakkını ortadan kaldıracak.

Kıdem tazminatını alamayan işçiler, ikinci bir emekli aylığı alacakları vaadiyle avutulacak. Ancak bu aylık, çok cüzi bir miktar olacak. Çünkü prim oranları çok düşük olacak.

Emekli aylıkları zaten düşük seviyede olan işçiler, ikinci bir emekli aylığıyla da insanca yaşayamayacaklar. Bu da yoksulluğu ve sosyal adaletsizliği artıracak.

Kıdem tazminatının fona devredilmesi, işverenlerin işten çıkarma maliyetini azaltacak. Bu da iş güvencesini zedeleyecek ve istihdam piyasasını daha esnek hale getirecek.

Planın Alternatifleri Var Mı?

Prof. Dr. Aziz Çelik, kıdem tazminatının fona devredilmesi planının alternatifleri olduğunu belirtti. Bunlar şunlar:

Kıdem tazminatının korunması ve güvence altına alınması. Bu amaçla, kıdem tazminatının ödenmesini sağlayacak yasal düzenlemeler yapılmalı ve denetim mekanizmaları güçlendirilmeli.

Emekli aylıklarının iyileştirilmesi ve insanca bir seviyeye getirilmesi. Bu amaçla, emekli aylıklarının asgari ücretin altında olmaması sağlanmalı ve enflasyon karşısında korunmalı.

Tamamlayıcı emeklilik sisteminin gönüllü olarak uygulanması. Bu amaçla, işçilerin kendi istekleriyle fona katılmaları ve prim ödemeleri mümkün kılınmalı. Ayrıca, fonun şeffaf ve denetlenebilir olması sağlanmalı.
Prof. Dr. Aziz Çelik, kıdem tazminatının fona devredilmesi planının işçilerin haklarını gasp ettiğini ve emeklilik sisteminin kötüleşmesine yol açtığını vurguladı. Bu plana karşı çıkmak için işçilerin birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.