Kamuda iş arayanlar dikkat! MSB 1.829 işçi alımı yapıyor: İşte şartlar ve detaylar

Kamuda iş arayanlar dikkat! MSB 1.829 işçi alımı yapıyor: İşte şartlar ve detaylar
Milli Savunma Bakanlığı, açık iş pozisyonları için işçi alımı yapacak. Toplamda 1829 işçi alımı için başvuru süreci başladı ve başvuru şartları ile branş dağılımı detayları kamuoyuyla paylaşıldı.

MSB işçi alımı için başvurular, İŞKUR aracılığıyla yapılacak. Başvurular 24-29 Nisan tarihleri arasında https://www.iskur.gov.tr/ adresinden alınacak. Başvuru yapacak adayların belirlenen şartları dikkatlice incelemesi gerekmektedir.

Kura Çekimi ve Sözlü Sınav

Başvuruların ardından adaylar arasında kura çekimi yapılacak ve başarılı çıkan adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır. Kura çekimi, belirtilen tarih ve yerde noter huzurunda gerçekleştirilecektir.

Kura Çekimi Tarihi ve Yeri

MSB işçi alımı için kura çekimi 16 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 0:00’da yapılacaktır. Kura çekimi, Millî Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezi'nde gerçekleşecek ve noter huzurunda yapılacaktır.

Başvuru Şartları Detaylı Bir Şekilde Belirtiliyor

Başvuru şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, belirli yaş aralığında bulunmak, geçmiş suç kaydı olmamak gibi kriterler bulunmaktadır. Ayrıca başvuru yapacak adayların belirli mesleki yeterliliklere sahip olmaları da gerekmektedir.

Öncelik Hakkı ve Diğer Özel Durumlar

MSB işçi alımı için başvuruda bulunan adaylar arasında öncelik hakkı sahibi olanlar belirli belgelerle bu durumlarını kanıtlamalıdır. Ayrıca kamu kurumlarından ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Sağlık Raporu ve Diğer Belgeler

İşe yerleştirme yapılabilmesi için adaylardan arşiv araştırması, güvenlik soruşturması ve sağlık raporu gibi belgeler istenecektir. Bu belgelerin tam ve eksiksiz olarak sunulması gerekmektedir.

Başvuru Şartları

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 01 Ocak 2024 tarihi itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmak.

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

5. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütlere desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

6. Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

7. Askerlikle ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

9. Başvurunun son tarihi itibarıyla iş gücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak veya son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen mesleki yeterlilik belgesi/ustalık belgesine sahip olmak ve belirtilen diğer özel şartları sağlamak (Mesleki yeterlilik belgesi veya ustalık belgesine hak kazanmasına rağmen, son başvuru tarihi itibarıyla belgesi düzenlenmemiş olanlar da başvuru yapabileceklerdir. Ancak, belge kontrollerinde adayların bu durumu ispatlayıcı belge ibraz etmeleri gerekmektedir).

10. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmelik’in 5’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

11. Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları ilana Millî Savunma Bakanlığınca davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.

12. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

13. Her aday, İŞKUR’da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (bir iş yeri ve bir meslek koluna) başvuru yapabilir. Birden fazla ilana başvuru yapanlar ile Millî Savunma Bakanlığında ücretleri genel bütçeden ödenen bir iş yerinde çalışmakta olan işçilerden müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

14. İşe yerleştirme yapılabilmesi için adaylardan, arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması ve başvuru yaptığı meslek kolunda çalışmasında sağlık yönünden sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu aranacaktır.