Kadın ve Genç İstihdamına Devlet Desteği Süreleri Uzatıldı

Kadın ve Genç İstihdamına Devlet Desteği Süreleri Uzatıldı
Türkiye'de kadın ve genç işsizlerin iş gücüne katılımını artırmak adına özel sektör işverenlerine sağlanan sosyal güvenlik prim teşviklerinin süreleri ve şartları hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşın.

Türkiye iş gücü piyasasında kadınların ve gençlerin istihdam oranlarını artırmak, işverenlere sağlanan teşviklerle sosyal güvenlik prim yükünü hafifletmek ve ekonomik kalkınmayı hızlandırmak amacıyla, devlet tarafından önemli bir adım atıldı. 31.12.2025 tarihine kadar işsiz kalan kişileri işe alacak olan özel sektör işverenlerine, prime esas kazanç üst sınırına kadarki sosyal güvenlik primleri (4.100,51 TL ile 30.753,84 TL arası) İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacak.

Bu destekten faydalanmak için belirlenen şartlar şöyle sıralanmaktadır:

  • İşe alınacak kişinin son altı ay boyunca işsiz olması gerekmekte,
  • İşverenin, kişiyi, son altı ayın ortalama sigortalı çalışan sayısına ek olarak işe alması gerekiyor,
  • Başvuran işverenin özel sektörde faaliyet gösteriyor olması şart.

Destek süreleri ise şu şekilde belirlenmiştir:

  • 18 yaş ve üzeri kadınları işe alacak işverenlere 24 ila 54 ay arasında değişen sürelerle destek verilecek,
  • 18-29 yaş arası erkek iş gücünü bünyesine katacak işverenler için de aynı şekilde 24 ila 54 ay arasında destek sağlanacak,
  • 29 yaş üzeri erkekleri istihdam eden işverenler için bu destek 6 ila 30 ay arasında olacak,
  • Mesleki yeterlilik belgesine sahip olanlar, mesleki ve teknik eğitimi tamamlamış olanlar veya işgücü yetiştirme kurslarını bitirmiş olan çalışanlar için ise 12 aylık bir destek süresi öngörülmüş.

Ayrıca, kişilerin İŞKUR’a kayıtlı olmasını teşvik etmek amacıyla, kayıtlı işsizlerin istihdam edilmesi durumunda destek süresine ek olarak 6 ay daha ilave edilmiş bulunuyor. İşverenlerin bu teşvikten yararlanabilmesi için aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süre içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) sunmaları ve primleri yasal süre içinde ödemeleri gerekiyor.

Bu yeni düzenleme ile devlet, kadınların ve gençlerin iş gücü piyasasına katılımlarını teşvik etmekle kalmıyor, aynı zamanda işverenlerin yükünü hafifletiyor ve ekonominin dinamizmini artırmayı hedefliyor. Teşvikler, işsizliğin azaltılması ve sosyal refahın artırılmasında kilit rol oynarken, işverenlerin istihdama olan katkılarının devlet tarafından desteklenmesi iş dünyasında olumlu bir hava yaratmaktadır.

Uygulamaya konulan bu teşvikler, özellikle iş bulmakta zorlanan kadın ve gençler için önemli bir fırsat oluştururken, işverenlere de nitelikli ve sertifikalı iş gücüne erişim imkanı sunuyor. Ekonomi yönetiminin bu hamlesi, iş dünyası ve istihdam piyasası uzmanları tarafından memnuniyetle karşılanmakta ve Türkiye'nin kalkınma hedeflerine önemli bir katkı olarak değerlendirilmektedir.

İş gücü piyasasının canlandırılması, işsizlik oranlarının düşürülmesi ve sosyal güvenliğin güçlendirilmesi adına bu tür teşviklerin sürekli geliştirilmesi ve uygulanmasının, Türkiye ekonomisi için pozitif etkiler yaratacağı açıktır. Yeni düzenleme, aynı zamanda, eğitim ve mesleki yeterlilik kurslarının önemini de vurgulayarak, bireylerin kendilerini geliştirmelerini ve daha nitelikli iş gücü haline gelmelerini teşvik etmektedir.