İşte 20 Mart 2024 Tarihli Resmi Gazete'nin En Son Gelişmeleri - Sayı 32495 Detaylı İnceleme!

İşte 20 Mart 2024 Tarihli Resmi Gazete'nin En Son Gelişmeleri - Sayı 32495 Detaylı İnceleme!
Mevzuat değişiklikleri, yeni yönetmelikler ve dikkat çekici gelişmeleri sizin için detaylı bir şekilde inceledik.

Güncel ve önemli kararların yer aldığı 20 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete (Sayı 32495) yayımlandı. Mevzuat değişiklikleri, yeni yönetmelikler ve dikkat çekici gelişmeleri sizin için detaylı bir şekilde inceledik. Resmi Gazete'nin bu son sayısında hangi kararlar öne çıkıyor? İşte herkesin merak ettiği o detaylar!

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

* Bitki Koruma Ürünlerinin Onayına Esas Denemeleri Yapacaklar Hakkında Yönetmelik

 1. "Bitki Koruma Ürünleri Denetim Altında: Yeni Yönetmelik Nasıl Bir Gelecek Vaat Ediyor?"
  • Gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarım pratiklerinde büyük bir adım: Bitki koruma ürünlerinin denetimi için yeni yönetmelik detayları.

* Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 1. "Tarımsal Üretici Birlikleri Güçleniyor: Yeni Kuruluş ve İşleyiş Kuralları"
  • Tarımsal üretimde birliklerin gücüne güç katılıyor: Birliklerin kuruluş ve işleyiş esaslarında yapılan önemli değişiklikler.

TEBLİĞLER

* 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgeleri İçinde ve Organize Sanayi Bölgeleri Dışında Açılan Özel Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerinde Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 1. "Meslekî Eğitimde Büyük Adım: OSB'lerde Özel Teknik Liseler için Eğitim Desteği"
  • Sanayi ve eğitim el ele: Organize Sanayi Bölgeleri'nde meslekî ve teknik eğitim alan öğrencilere yönelik destekler artıyor.

* İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2024/5)

 1. "İthalatta Korunma Önlemleri Güncellendi: 2024/5 Sayılı Tebliğ"
  • İthalatta adil rekabetin korunması: Yeni korunma önlemleri ve ithalat politikalarındaki son değişiklikler.

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

*Anayasa Mahkemesinin 29/11/2023 Tarihli ve 2019/17374 Başvuru Numaralı Kararı

 1. "Anayasa Mahkemesi Önemli Kararı: 2019/17374 Başvuru İncelemesi"
  • Hukukun üstünlüğü ve bireysel haklar: Anayasa Mahkemesi'nin dikkat çeken son kararı ve etkileri.

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

* T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 1. "Günlük Ekonomik Göstergeler: Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetleri"
  • Ekonomiye dair güncel veriler: Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurları ve borçlanma senetlerinin son değerleri.