DİSK Başkanı: Ekonomi yönetimi kıdem tazminatını almak istiyor

DİSK Başkanı: Ekonomi yönetimi kıdem tazminatını almak istiyor
DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, ekonomi yönetiminin kıdem tazminatını almak için farklı sorunları işaret ettiğini, asgari ücretin yoksulluk sınırının altında kaldığını ve sendikal hakların gasp edildiğini söyledi.

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, ekonomik krizin yükünün çalışanlara yıkıldığını, seçimden sonra gelen zamların hayat pahalılığına neden olduğunu ve yeni ekonomi yönetiminin umut vaat etmediğini belirtti. Çerkezoğlu, kıdem tazminatının fona devredilmesine karşı olduklarını, asgari ücretin yoksulluk sınırının üzerinde olması gerektiğini ve sendikal hakların korunması için mücadele edeceklerini ifade etti.

Ekonomik kriz çalışanları vuruyor

Çerkezoğlu, seçimden sonra akaryakıt başta olmak üzere birçok alanda yapılan zamların enflasyonu artırdığını ve çalışanların alım gücünü düşürdüğünü söyledi. Yaz aylarında bile gıda enflasyonunun % 1100’e dayandığını, kışın ise doğalgaz ve diğer harcamaların artacağını belirterek, “Zor bir kış bizi bekliyor” dedi.

Çerkezoğlu, yeni ekonomi yönetiminin 100 gününde de tablonun daha da ağırlaştığını, çalışanların milli gelirden aldığı payın 35 yıl içinde % 36-37’den % 25-26’ya düştüğünü vurguladı. Çerkezoğlu, “Biz üzerimize düşeni yapıyoruz, çalışıyoruz, üretiyoruz ve hakkımız olanı istiyoruz. Kimseden sadaka da istemiyoruz” dedi.

Kıdem tazminatına dokunmayın

Çerkezoğlu, kıdem tazminatının fona devredilmesine karşı olduklarını, bunun işçilerin en temel hakkı olduğunu söyledi. Çerkezoğlu, “Ekonomi yönetimindekiler farklı farklı sorunları işaret ederek kıdem tazminatını mı almak istiyor? Biz bunu kabul etmiyoruz. Kıdem tazminatına dokunulmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

Çerkezoğlu, kıdem tazminatının fona devredilmesinin iş güvencesini ortadan kaldıracağını, işverenlerin keyfi olarak işten çıkarma yapabileceğini ve işsizliği artıracağını savundu. Çerkezoğlu, “Kıdem tazminatının fona devredilmesi hem işçilerin hem de Türkiye’nin geleceği için büyük bir tehlikedir” dedi.

Asgari ücret yoksulluk sınırının üzerinde olmalı

Çerkezoğlu, asgari ücretin belirlenmesinde DİSK olarak yer alacaklarını, asgari ücretin insanca yaşamaya yetecek bir seviyede olması gerektiğini söyledi. Çerkezoğlu, “Asgari ücret sembolik bir ücret değildir. Asgari ücret milyonlarca insanın geçim kaynağıdır. Asgari ücret yoksulluk sınırının altında kalmamalıdır” dedi.

Çerkezoğlu, asgari ücretin belirlenmesinde işçilerin taleplerinin dikkate alınması gerektiğini, işverenlerin ve hükümetin baskı yapmaması gerektiğini belirtti. Çerkezoğlu, “Asgari ücreti belirlerken sadece enflasyonu değil, hayat pahalılığını, refah payını, üretkenliği de göz önünde bulundurmalıyız. Asgari ücret yoksulluk sınırının üzerinde olmalıdır” dedi.

Sendikal haklar gasp ediliyor

Çerkezoğlu, sendikal hakların da ekonomik kriz bahanesiyle gasp edildiğini, işçilerin örgütlenmesinin engellendiğini ve grevlerin yasaklandığını söyledi. Çerkezoğlu, “Sendikal haklar anayasal bir haktır. İşçilerin örgütlenmesi ve grev yapması demokrasinin gereğidir. Sendikal haklara saldıranlar işçilerin sesini kısmaya çalışanlardır” dedi.

Çerkezoğlu, sendikal hakların korunması için mücadele edeceklerini, işçilerin haklarını savunacaklarını ve dayanışma içinde olacaklarını ifade etti. Çerkezoğlu, “Sendikal haklarımızı kazanmak için çok bedel ödedik. Bu hakları kaybetmeyeceğiz. İşçilerin birliği sermayenin korkusudur” dedi.