Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı! Tamamen sınırlandırıldı

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı! Tamamen sınırlandırıldı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezlerinin açılışında önemli değişiklikler yaparak ilçelerdeki destek eğitimi ihtiyacına göre bu kurumların sayısını belirleme kararı aldı.

Bu karar, her yıl ocak ayında MEBBİS-RAM modülünde destek eğitimi alacak birey sayısının esas alınmasıyla uygulanacak.

Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelikteki değişikliklere göre, özel eğitim okullarının ve rehabilitasyon merkezlerinin açılışı sıkı kurallara bağlandı. Her yılın ilk iş günü itibariyle ilçelerde destek eğitimi alması gereken birey sayısı dikkate alınarak bu kurumların açılışına izin verilecek.

Kurum Açılışına Yeni Sınırlamalar

Bakanlıktan alınan bilgilere göre, yeni düzenlemelerle özel eğitim okulları, rehabilitasyon birimleri ve merkezlerinin açılışında belirli sınırlamalar getirildi. Her yıl ocak ayında, MEBBİS-RAM modülünde ilçelerdeki destek eğitimi alması gereken birey sayısı baz alınarak, bu yıl için açılacak kurum sayısı 10 iş günü içinde belirlenecek ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayınlanacak.

Belirli Tarihten Önce Başvuru Yapanlar İstisna Kapsamında

13 Eylül 2023 tarihinden önce özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi açmak için gerekli raporları alan veya inşaat ruhsatı almış olanlar, ilgili mevzuat şartlarını yerine getirdikleri takdirde herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın kurum açabilecek. Ayrıca, bu tarihten önce milli eğitim müdürlüklerine kurum açma ve dönüşüm başvurusunda bulunanlar da aynı haklardan yararlanacak.

Kameralı İzleme Sistemleri İçin Yeni Tedbirler

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin kayıtlarının düzenlenmesi ve ders devam takibinin yapılması için kameralı görüntüleme sistemlerinin sürekli çalışması sağlanacak. Bu sistemlerin doğru ayarlandığı ve kesintisiz çalıştığı günlük olarak kontrol edilerek imzalı listelerle kayıt altına alınacak. Kamera sistemlerinin bozulması veya çalınması durumunda, görüntülerin kaybolmasını önlemek amacıyla bulut depolama sistemi veya UPS gibi yedekleme yöntemleri kullanılacak.

Evde Destek Eğitimi Düzenlemesi

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişiklikleri, evde destek eğitimine yönelik de yeni düzenlemeler getiriyor. Bedensel yetersizlik nedeniyle 12 hafta süreyle destek eğitimi alamayacağı belirtilen öğrenciler, yazılı talep ile evde destek eğitimi alabilecek. Eğitim personelinin ders saatleri, öğrencinin ikamet adresi ve kurum arasındaki ulaşım süresi dikkate alınarak düzenlenecek ve Özel Eğitim Modülüne işlenecek.

İdari Yaptırımlar

Kurumlara yönelik idari yaptırımlarda da düzenlemelere gidildi. Ödeme şartlarını taşımadığı tespit edilen kurumlara, ödeme yapılmaması durumunda brüt asgari ücretin 5 katı idari para cezası uygulanacak. Bu düzenleme ile özel eğitim alanında hizmet veren kurumların daha düzenli ve denetimli bir şekilde çalışması hedefleniyor.