Boşanma ve Ticaret Davalarında Avukat Zorunluluğu Geliyor: Daha Adil ve Hızlı Çözümler Bekleniyor

Boşanma ve Ticaret Davalarında Avukat Zorunluluğu Geliyor: Daha Adil ve Hızlı Çözümler Bekleniyor
Hükümet, boşanma ve ticaret davalarında tarafların avukat bulundurmasını zorunlu hale getiren yeni bir yasa tasarısı hazırlıyor. Tasarıyla avukatlık ücretlerinin asgari tabanı da iyileştirilecek. Bu değişikliklerle uyuşmazlıkların daha adil ve hızlı bir..

Hükümet, Avukatlık Yasası'nda yapacağı yeni düzenlemeyle boşanma ve ticaret davalarında tarafların avukat bulundurmasını zorunlu hale getiriyor. Bu yasa tasarısıyla birlikte avukatlık ücretlerinin asgari tabanı da iyileştirilecek. Bu değişikliklerin amacı, uyuşmazlıkların daha adil ve hızlı bir şekilde çözülmesi ve tarafların haklarının korunması.

Yasada Neler Değişecek?

Tasarıyla getirilmesi planlanan bazı önemli değişiklikler şunlar:

Avukatlık Asgari Ücretinin Yıllık Enflasyon Baz Alınarak Değiştirilmesi: Mevcut durumda avukatlık asgari ücretleri her iki yılda bir belirleniyor. Yeni düzenlemeyle bu süre yıllık olacak ve ücretler enflasyona göre güncellenecek.

Son Yıllarda Artan Stajyer Avukatların Aylıklarının İyileştirilmesi: Stajyer avukatların aylıkları yıllardır yetersiz seviyede kalıyor. Tasarıyla bu durumun düzeltilmesi ve stajyer avukatlara daha adil bir maaş verilmesi hedefleniyor.

Kamu Avukatlıklarının Olanaklarının Güncellenmesi: Kamu avukatlıklarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve daha fazla imkân sağlanması planlanıyor.

Evlilik Birliğini Kökten Sarsıcı Gerekçelerle Açılan Boşanma Davaları ile Ticaret Davalarında Avukat Bulundurulmasının Zorunlu Hale Getirilmesi: Mevcut durumda boşanma davalarında bazı istisnalar dışında avukat zorunluluğu bulunmuyor. Ticaret davalarında da avukat tutma zorunluluğu yok. Yeni düzenlemeyle bu davalarda tarafların avukat bulundurması zorunlu olacak.

Avukat Zorunluluğu Neden Getiriliyor?

Avukat zorunluluğunun getirilmesiyle amaçlanan, uyuşmazlıkların daha adil ve hızlı bir şekilde çözülmesi ve tarafların haklarının korunması. Avukatların yasal bilgi ve tecrübelerinin, davaların daha doğru ve adil bir şekilde sonuçlanmasına katkıda bulunacağı düşünülüyor. Ayrıca avukatların müvekkillerini doğru şekilde yönlendirmesi ve haklarının bilincinde olmalarını sağlaması da bekleniyor.

Arabuluculuk Başarılı Sonuçlar Veriyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'de ilk kez 2013'te uygulanmaya başlanan arabuluculuk uygulamasının oldukça başarılı olduğunu açıkladı. Milyonlarca dosyanın arabuluculuk yoluyla çözüme kavuştuğunu ve yargının iş yükünün azaldığını belirten Tunç, bu uygulamanın daha da geliştirileceğini kaydetti. Arabuluculuğun, avukat zorunluluğu gibi alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin de geliştirilmesiyle birlikte yargı yükünün hafifletilmesine katkıda bulunacağı düşünülüyor.

Mevcut Durumda Avukat Şartı

Türk Medeni Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na göre, bazı istisnalar dışında avukatla temsil şart değil. Taraflar kendi davalarını takip edebiliyor. Aile Mahkemesi'nin görev alanına giren anlaşmalı boşanmada avukat şartı bulunmuyor.

Yasa Ne Zaman Meclise Sunulacak?

Adalet Bakanlığı'nın yasama yılı bitmeden kanun teklifini AK Parti Meclis Grubu'na sunması bekleniyor. Yasanın Meclis'te kabul edilmesi halinde, boşanma ve ticaret davalarında tarafların avukat bulundurması zorunlu hale gelecek.

Sonuç

Hükümet tarafından hazırlanan Avukatlık Yasası'nda yapılacak değişiklikler, uyuşmazlıkların daha adil ve hızlı bir şekilde çözülmesi ve tarafların haklarının korunması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.