9. Yargı Paketi duyurusu yapıldı! Bakan Tunç son dakika duyurdu: Tamamlandı

9. Yargı Paketi duyurusu yapıldı! Bakan Tunç son dakika duyurdu: Tamamlandı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da düzenlenen "Ceza İnfaz Kurumlarında Teknoloji Konferansı"nda 64 ülkenin temsilcilerine Türkiye'nin yargı reformları ve ceza infaz sistemi hakkında açıklamalarda bulundu.

Tunç, Türkiye'nin son 22 yılda temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesi, demokratik hukuk devleti ilkesinin pekiştirilmesi ve ceza adalet sisteminin insan haklarına uygun şekilde ilerletilmesi konusunda kayda değer ilerlemeler sağladığını ifade etti.

Yasal Düzenlemelerde Sürekli Güncellemeler

Bakan Tunç, yasal düzenlemelerde sürekli güncellemelerin gerekliliğine vurgu yaparak, bilişim teknolojilerindeki gelişmeler ve yeni suç tiplerinin ortaya çıkması nedeniyle mevzuatta yapılacak değişikliklere dikkat çekti. Bu çerçevede, "Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı" kapsamında 8. Yargı Paketi'nin hayata geçirildiğini ve şimdi de 9. Yargı Paketi'nin hazırlıklarının son aşamada olduğunu belirtti.

Demokratik Hukuk Devleti ve Hak Arama Yollarının Artırılması

Adalet Bakanı Tunç, Türkiye'nin son 22 yıl içinde anayasal değişikliklerle demokratik hukuk devletini güçlendirdiğini ve hak arama yollarını artırdığını belirtti. Reform çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini söyledi.

Cezaevi Reformları ve Modernizasyon

Konferansta cezaevi reformlarına da değinen Bakan Tunç, insan haklarına ve çağdaş ceza adalet sistemine uygun olmayan 394 cezaevinin kapatıldığını ve yerlerine 299 yeni cezaevinin açıldığını açıkladı. Yeni cezaevlerinin modern standartlara uygun olarak inşa edildiğini belirterek, bu sayede tutuklu ve hükümlülerin daha insanca koşullarda tutulmasının sağlandığını ifade etti.

Ceza İnfaz Sisteminde İyileştirmeler ve Teknoloji Kullanımı

Bakan Tunç, cezaevlerinde yaşanan yoğunluğa çözüm bulmak için çaba gösterdiklerini ve ilerleyen süreçte de ceza infaz sisteminde daha fazla iyileştirme yapmayı hedeflediklerini belirtti. Konferansın ardından temsilcilerle yapılan panelde, ceza infaz kurumlarında teknoloji kullanımının artırılmasının da ele alındığı kaydedildi.