26 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete Yayımlandı. İşte Resmi Gazeteye Dair Tüm Ayrıntılar!

26 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete Yayımlandı. İşte Resmi Gazeteye Dair Tüm Ayrıntılar!
26 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete'de açıklanan yeni kararlar ve yönetmeliklerle Türkiye'nin sağlık ve eğitim sektörlerinde önemli değişiklikler yapılıyor. İşte tüm detaylar ve bu değişikliklerin potansiyel etkileri.

Türkiye'nin sağlık ve eğitim sektörleri, 26 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemelerle bir kez daha gündemde. Cumhurbaşkanı kararı ve çeşitli yönetmeliklerle yapılan bu değişiklikler, özellikle sağlık hizmetlerinin verimliliğini artırma ve sürekli eğitim uygulamalarını güncelleme amacını taşıyor.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde ve Hizmet Dallarında Sağlık Hizmetlerinin Etkili ve Verimli Bir Şekilde Yürütülebilmesi Amacıyla Sözleşmeli Sağlık Personeli İstihdam Edilecek Hizmet Birimlerinin, 2024 Yılı Sonuna Kadar Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar: 2024/116)

YÖNETMELİK

–– Nişantaşı Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Sağlık Sektöründe Yeni Düzenlemeler

Cumhurbaşkanı kararıyla, sağlık hizmetlerinin daha etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında 2024 yıl sonuna kadar uygulanacak olan yeni bir düzenlemeye gidildi. Bu karar, sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerini yeniden belirliyor. Kararın, özellikle kırsal ve az gelişmiş bölgelerde sağlık hizmetlerine erişimi artırması ve sağlık personeli açığını kapatarak hizmet kalitesini yükseltmesi bekleniyor.

Eğitim Alanında Yapılan Yönetmelik Değişiklikleri

Nişantaşı Üniversitesi ve Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde bulunan Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde yapılan yönetmelik değişiklikleri, eğitim alanında kalitenin artırılmasını ve sürekli eğitimin daha fonksiyonel hale gelmesini amaçlıyor. Bu değişikliklerle birlikte, üniversitelerin sürekli eğitim merkezleri, sektörel ihtiyaçlara daha hızlı ve etkin bir şekilde yanıt verebilecek yapıya kavuşuyor.

Finansal Güncellemeler ve İhale Duyuruları

Resmi Gazete'nin ilan bölümünde yer alan bilgilere göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen günlük döviz kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin değerleri gibi ekonomik göstergeler de yayımlandı. Ayrıca, çeşitli artırma, eksiltme ve ihale ilanları da bu bölümde yer alarak kamuoyunu bilgilendiriyor.