26 Mart 2024 Tarihli 32501 Sayılı Resmî Gazete Yayımının Detayları ve Önemi

26 Mart 2024 Tarihli 32501 Sayılı Resmî Gazete Yayımının Detayları ve Önemi
Resmî Gazete'nin en güncel sayısı olan 26 Mart 2024 tarihli 32501 sayılı yayımı hakkında her şey. Mevzuat değişiklikleri, yeni yasalar ve kamu ilanlarıyla ilgili detaylı bilgileri keşfedin.

Günümüzde devletin resmi yayın organı olan Resmî Gazete, önemli kararların, yasaların ve duyuruların yayımlandığı kritik bir kaynaktır. 26 Mart 2024 tarihinde yayımlanan 32501 sayılı Resmî Gazete sayısı, birçok yeni yasa ve düzenlemeyi içermesiyle dikkat çekiyor. Bu yazıda, söz konusu yayımın içeriğini detaylı bir şekilde inceliyor ve olası etkilerini değerlendiriyoruz. Yeni mevzuat değişikliklerinden kamu ilanlarına kadar her konuda güncel ve detaylı bilgilere ulaşmak için okumaya devam edin.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Türkiye Ulusal Ajansı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 166)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 204)

İLKE KARARLARI

–– Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun, 100 Sayılı Doğal Sit Alanlarında Güneş Enerjisi Santralleri (GES) İlke Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararı (No: 137)

–– Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun, Doğal Afet Anında Yapılacak İş ve İşlemlere Yönelik İlke Kararı (No: 138)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 18/1/2024 Tarihli ve E: 2023/61, K: 2024/10 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 11/1/2024 Tarihli ve 2019/2284 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 2/11/2023 Tarihli ve 2018/25691 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 3 ve 9. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

DANIŞTAY KARARI

–– Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2023/6, K: 2024/1)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri