24 Nisan 2024 Tarihli Resmi Gazete Yeni Yönetmelik Değişiklikleri ve Duyurular

24 Nisan 2024 Tarihli Resmi Gazete Yeni Yönetmelik Değişiklikleri ve Duyurular
24 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan önemli yönetmelik değişiklikleri ve tebliğler. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Kafkas ve Uşak Üniversiteleri ile Türk Patent ve Marka Kurumu'nun yeni düzenlemelerine dair tüm detaylar burada.

24 Nisan 2024 Çarşamba günü yayımlanan 32526 sayılı Resmi Gazete, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun yönetmeliklerinde önemli bir kaldırma, Kafkas ve Uşak Üniversitelerinde eğitim-öğretim sistemlerinde yapılan değişiklikler ve Türk Patent ve Marka Kurumu'nun 2024 yılı ücret tarifesi ile ilgili güncellemeleri içeriyor. Ayrıca, günlük döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetleri değerlerine dair bilgiler de bu sayıda yer alıyor. Bu değişiklikler ve güncellemeler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için okumaya devam edin.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu’nun Çalışma Tarz ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Kafkas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Türk Patent ve Marka Kurumunca 2024 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TÜRKPATENT: 2024/1)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri