21 Mart 2024 Tarihli Resmi Gazete Yayımlandı! İşte 32496 Sayılı Resmi Gazete 'nin Özet ve Analizi!

21 Mart 2024 Tarihli Resmi Gazete Yayımlandı! İşte 32496 Sayılı Resmi Gazete 'nin Özet ve Analizi!
En güncel ve kritik kararları öğrenin: 21 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete'nin (Sayı 32496) detaylı incelemesi. Mevzuat değişiklikleri, yönetmelikler ve önemli ilanlar hakkında bilgi edinin.

Güncel gelişmelerin nabzını tutmak isteyen herkes için 21 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete'nin en son yayınları mercek altında. Sayı 32496, içerisinde barındırdığı mevzuat değişiklikleri, yeni yönetmelikler ve hayati öneme sahip ilanlarla yine dopdolu. Bu yazımızda, Resmi Gazete'nin bu son sayısının detaylarını özgün bir bakış açısıyla ele alıyor, önemli noktaları sizler için özetliyor ve analiz ediyoruz. Hükümet kararlarından, ekonomik düzenlemelere kadar birçok önemli başlığı kapsayan bu sayının ayrıntılarına birlikte göz atalım.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Bireysel Emeklilik Sisteminde Kısmen Ödeme Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2024/1)

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2024/2)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/5)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 27/12/2023 Tarihli ve E: 2020/52, K: 2023/223 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 1/2/2024 Tarihli ve E: 2021/61, K: 2024/31 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri