18 Nisan 2024 Tarihli Resmi Gazete: Yeni Yönetmelikler ve Kararnamelerin Özeti

18 Nisan 2024 Tarihli Resmi Gazete: Yeni Yönetmelikler ve Kararnamelerin Özeti
18 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan en son yönetmelik ve kararnameleri keşfedin. Günün önemli gelişmeleri hakkında detaylı bilgi için tıklayın!

Bugün, 18 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete'de yer alan yeni yönetmelik ve kararnameler, Türkiye'nin yasal ve idari düzenlemelerinde önemli değişiklikler getiriyor. Bu yazımızda, hem hükümetin aldığı yeni kararları hem de bu değişikliklerin günlük yaşamımıza nasıl etkiler yapabileceğini özetliyoruz. Resmi prosedürler ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmak isteyen herkes için kapsamlı ve anlaşılır bir özet hazırladık. Okumaya devam edin ve Resmi Gazete'de bugün neler olduğunu keşfedin!

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TEBLİĞ

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/10)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 27/12/2023 Tarihli ve E: 2018/95, K: 2023/221 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/3/2024 Tarihli ve E: 2023/160, K: 2024/77 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/3/2024 Tarihli ve E: 2023/79, K: 2024/80 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/3/2024 Tarihli ve E: 2024/26, K: 2024/83 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri