11 Mart 2024 Tarihli ve 32486 Sayılı Resmi Gazete Yayımlandı! İşte Ayrıntılar.

11 Mart 2024 Tarihli ve 32486 Sayılı Resmi Gazete Yayımlandı! İşte Ayrıntılar.
11 Mart 2024 Tarihli ve 32486 Sayılı Resmi Gazete’ de açıklanan yönetmelik değişiklikleri, uygulama ve araştırma merkezi açılışları ve eğitim alanındaki yenilikler hakkındaki merak edilen her şey makalemizde.

11 Mart 2024 Tarihli ve 32486 Sayılı Resmi Gazete’ de yönetmelik değişikliklerini, akademik alandaki güncellemeleri, ihale, eksiltme ve artırmaları, çeşitli ilanları, uygulama ve araştırma merkezi açılışları ve akademik kariyer fırsatlarıyla ilgili merak edilen her şeyi detaylı bir şekilde bulabilirsiniz.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  • 24/9/2019 tarihli ve 30898 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 27 nci maddesi değiştirilmiştir.

–– İnönü Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

  • Bu Yönetmelik; İnönü Üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsamaktadır.

–– Mersin Üniversitesi Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  • 8/10/2020 tarihli ve 31268 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin Üniversitesi Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

–– Üsküdar Üniversitesi Çocuk-Ergen Gelişimi ve Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Bu Yönetmelik; Üsküdar Üniversitesi Çocuk-Ergen Gelişimi ve Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi’ nin amaç, kapsam, yönetim organ ve görevleri ile merkezin faaliyet alanlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

–– Üsküdar Üniversitesi Metabolik ve İnflamatuvar Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Bu Yönetmelik; Üsküdar Üniversitesi Metabolik ve İnflamatuvar Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi’ nin amaç, kapsam, yönetim organ ve görevleri ile merkezin faaliyet alanlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

–– Üsküdar Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Bu Yönetmelik; Üsküdar Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi’ nin amaç, kapsam, yönetim organ ve görevleri ile merkezin faaliyet alanlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

ekran-goruntusu-139.png