YKK sözleşmeli personel alımı yapıyor! 11 Temmuz'a kadar başvurun: Yüksek maaş verilecek

YKK sözleşmeli personel alımı yapıyor! 11 Temmuz'a kadar başvurun: Yüksek maaş verilecek
Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesi (B) fıkrasına göre, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı tarafından sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesi (B) fıkrasına göre, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı tarafından 06.06.1978 tarihinde kabul edilen Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca, 2 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Başvurular, 02 Temmuz 2024 - 11 Temmuz 2024 tarihleri arasında kabul edilecek olup, belirtilen süre ve şekilde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Özel Şartlar ve Genel Başvuru Koşulları

Başvuru yapacak adaylarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar ile belirli özel şartlar aranmaktadır. Bu şartlar doğrultusunda, başvuran adayların emeklilik veya yaşlılık aylığı almamış olmaları gerekmektedir. Ayrıca, adayların 4/B maddesi hükümlerine uygun durumda olmaları ve belirtilen süre içinde herhangi bir kamu kurumunun sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmaları önem arz etmektedir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Başvuru yapacak adayların ibraz etmesi gereken belgeler arasında KPSS sınav sonuç belgesi (internet çıktısı), TC Kimlik Kartı fotokopisi (aslı başvuru sırasında görülecektir), öğrenim belgesi (aslı veya tasdikli örneği), askerlik belgesi (erkek adaylar için), adli sicil belgesi, 1 adet vesikalık fotoğraf ve iş deneyim belgesi bulunmaktadır. Adayların belgelerini eksiksiz olarak teslim etmeleri gerekmekte olup, eksik veya süresi içinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Değerlendirme Kriterleri ve Sonuçları

Başvuruların değerlendirilmesinde, lisans mezunları için 2022 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türü esas alınacaktır. Eşit puan durumlarında ise mezuniyet notu yüksek olan adaylar öncelikli olarak değerlendirilecektir. Mezuniyet notlarının da eşit olması halinde mezuniyet tarihi eski olan adaylar tercih edilecektir. Değerlendirme sonucunda asil ve yedek adayların isimleri ile istenilen belgeler, başvuru sonrası 15 iş günü içinde www.yokak.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

Söz konusu personel alımına ilişkin başvuru kılavuzuna "https://www.ilan.gov.tr/ilan/1527837/kamu-akademik-personel-kamu-personel-alim-ve-sinavlari-yuksekogretim-kalite-kurulu-baskanligi-sozlesmeli-personel-alim-ilani" web adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.