Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden sözleşmeli personel alımı! 162 personel alımı yapılacak!

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden sözleşmeli personel alımı! 162 personel alımı yapılacak!
Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nden sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre 162 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Adaylarda aranan genel şartlar ve kontenjan bilgisi de paylaşıldı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere farklı kadrolarda 162 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Hemşire, Mühendis, Sağlık Teknikeri ve başka farklı kadrolar için yapılacak alımlarda 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınacak. İşte haberin merak edilen tüm detayları…
 

Başvuru için gerekli şartlar nelerdir?

Başvuru yapacak adaylarda 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde aşağıda belirtilen genel şartlar ile aranan şartları sağlamalıdır.

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. Bu Kanun’un 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak.

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

5. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlik durumu ertelenmiş olmak.

6. 657 sayılı Kanun'un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak.

7. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.

8. Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

9. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların Ek 6'ncı maddesi gereğince "İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi..." hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

Kontenjan alımı bilgisi

  • Lisans mezunu: 3 Hemşire, 10 Büro Personeli, 1 Mühendis
  • Ön Lisans mezunu: 29 Sağlık Teknikeri, 4 Tekniker
  • Ortaöğretim mezunu: 5 Sağlık Teknisyeni, 7 Teknisyen, 43 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve 60 Destek Personeli olmak üzere toplam 162 sözleşmeli personel alımı yapılacak.
     

Başvuru tarihleri

Başvurular 16-30 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru yapmak isteyen adaylar http://sozlesmeli.sbu.edu.tr adresinde bulunan Başvuru Talep Formu’nu bilgisayar ortamında doldurup istenilen belgelerle birlikte yine https://sozlesmeli.sbu.edu.tr adresine online olarak yükleyecek ve başvurularını yapmış olacak. Posta, faks veya şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.