PTT personel alımı ilanı! Başvurular ne zaman başlayacak? PTT personel alımı şartları nelerdir?

PTT personel alımı ilanı! Başvurular ne zaman başlayacak? PTT personel alımı şartları nelerdir?
PTT personel alımı ilanının yayınlanıp yayınlanmadığı iş arayan vatandaşlar tarafından takip edilirken, heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Gözler Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü’ne çevrildi.

PTT personel alımı ile ilgili adaylar araştırmalara devam ederken, ne zaman alım yapılacağı da merak konusu oldu. Adaylarda aranan genel şartlar önceki senelerde yayımlanmıştı. Peki, 2023 PTT personel alımı ne zaman yapılacak? PTT personel alımı genel şartları nelerdir?

PTT personel alımı ilanı!

PTT personel alımı ile ilgili son gelişmeler iş arayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Adaylar önceki senelerde hangi branşlarda alım yapıldığını da araştırmaya başladı. Önceki senelerde Postacı, Gişe Görevlisi, Büro Personeli gibi çeşitli alanlarda alım yapılmıştı. Bu sene PTT personel alımı ilanı henüz yayımlanmadı. İlerleyen dönemlerde son gelişmeleri aktaracağız.

Personel alımında hangi şartlar aranıyor?

  • “29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.
  • 18 yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak.
  • Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.
  • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkum olmamak.
  • Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
  • Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.
  • Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.
  • Herhangi bir sosyal güvenli kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.”