PTT personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

PTT personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
Her yıl ya da iki sene de bir yapılan PTT personel alımı ile ilgili son gelişmeler adaylar tarafından yakından takip ediliyor. 2023 yılında da PTT personel alımının olup olmayacağı merak edilirken, gözler gelecek açıklamaya çevrildi.

Posta ve  Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü’nün yapacağı açıklama heyecanla beklenirken, adaylar da şartları araştırmaya başladı. Peki, 2023 PTT personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Adaylarda aranan şartlar nelerdir? İşte haberin merak edilen tüm detayları…

PTT personel alımı başvuruları!

2023 PTT personel alımı ile ilgili yayımlanan güncel ilan bulunmamaktadır. Adaylar, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü’nün yapacağı açıklamayı sabırsızlıkla beklerken, henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili son gelişmeleri aktarıyor olacağız.

PTT genel şartları nelerdir?

  • “29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.
  • 18 yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak.
  • Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.
  • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkum olmamak.
  • Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
  • Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.
  • Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.
  • Herhangi bir sosyal güvenli kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.”