Milli Savunma Bakanlığı ilan yayımladı! MSB işçi alımı yapıyor: Genel şartlar belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı ilan yayımladı! MSB işçi alımı yapıyor: Genel şartlar belli oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2024 yılı için Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan Statüsünde (TMSY) ve engelli sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu.

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, MSB işçi alımları ne zaman başlayacak ve başvuru şartları nelerdir?

Alım İlanı ve Kontenjanlar

MSB'nin yaptığı açıklamaya göre, "2024/1 Yılı Millî Savunma Bakanlığında istihdam edilmek üzere 4 engelli ve 10 Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan Statüsünde (TMSY) işçi temini yapılacaktır."

Başvuru Tarihleri ve Süreci

Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı başvuruları 27-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacaktır. Bu tarihler arasında başvurularını tamamlayan adaylar değerlendirmeye alınacaktır.

Başvuru Şartları

Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak: Başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur.

Yaş Şartı: Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olmak gerekmektedir.

Adli Sicil Kaydı: Affa uğramış olsa bile belirli suçlardan mahkûm olmamak (devlet güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar vb.).

Milli Güvenlik: Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı bulunmamak.

Terör Örgütleriyle Bağlantı: Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkânlarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış olmak.

Kamusal Hakları Kullanma: Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

Askerlik Durumu: Askerlikle ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

Emeklilik ve Sosyal Güvenlik: Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

Eğitim ve Mesleki Yeterlilik: İlanda belirtilen bölümlerden mezun olmak veya mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak.

Öncelik Hakkı: Öncelik hakkına sahip olanların bu hakkı, belirli durumlarda ortadan kalkacaktır (işe yerleşmeme vb. sebepler).

Disiplin Mevzuatı: Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Tek Başvuru: Her aday yalnızca bir ilana başvurabilir ve Milli Savunma Bakanlığı'nda genel bütçeden ödenen bir iş yerinde çalışmakta olan işçilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Güvenlik Soruşturması: Adayların, güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması gerekmektedir.

TMSY Başvuruları: Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan statüsünde başvuru yapacaklar, gerekli sağlık raporları ve komutanlık yazıları ile durumlarını belgelendirmelidir.

Engelli Başvuruları: Engelli statüsünde başvuru yapacaklar, en az %40 oranında engelli olduklarını sağlık kurulu raporu ile belgelendirmelidir.

Farklı Statülerde Personel Alımı

Milli Savunma Bakanlığı'nın bu işçi alım ilanı, 2024 yılı için belirli statülerde personel alımını kapsamaktadır. Adayların belirtilen şartları taşıması ve başvuru tarihleri arasında İŞKUR üzerinden başvurularını gerçekleştirmesi gerekmektedir.