Cumhurbaşkanlığı farklı kadrolarda personel alıyor! 19 Temmuz'a kadar başvurun

Cumhurbaşkanlığı farklı kadrolarda personel alıyor! 19 Temmuz'a kadar başvurun
İletişim Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel alımı yapacaktır. Bu kapsamda, İngilizce (2) ve Rusça (1) dillerinde iletişim personeli pozisyonları için alım gerçekleştirilecektir. İşte detaylar...

İletişim Başkanlığı merkez teşkilatında açık olan 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamındaki sözleşmeli personel pozisyonları için başvurular alınacaktır. Başvurular yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre değerlendirilecektir.

II. Başvuru Şartları

(1) İletişim Personeli (Simultane) Pozisyonu için Aranan Genel Şartlar:

A. 657 Sayılı Kanun Şartları:

Başvuran adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7. bentlerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

B. Yaş ve Askerlik Durumu:

Başvuru tarihi itibarıyla adayların 18 yaşını tamamlamış, 40 yaşını doldurmamış olmaları ve erkek adayların askerlik hizmetini yapmış veya tecilli/muaf olmaları gerekmektedir.

C. Sözleşme Şartları:

Adaylar en fazla bir pozisyon için başvurabileceklerdir. Birden fazla pozisyona başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

D. Görevden Ayrılma Şartları:

Herhangi bir sözleşmeli pozisyonda görev yaparken sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılan adaylar, sözleşmenin feshi tarihinden itibaren 1 yıl geçmeden başvuru yapamayacaklardır.

(2) İngilizce İletişim Personeli (Simultane) Pozisyonu için Özel Şartlar:

A. Dil Belgesi Şartı:

Son 5 yıl içerisinde İngilizce dilinden en az A düzeyinde YDS veya uluslararası geçerliliği olan dengi bir dil belgesine sahip olmak gerekmektedir.

B. Eğitim Şartı:

İlgili bölümlerden lisans düzeyinde mezun olmak (örneğin Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Kültürü vb.).

C. Tecrübe Şartı:

Yazılı ve sözlü (ardıl ve simultane) çeviri alanında tecrübeye sahip olmak.

(3) Rusça İletişim Personeli (Simultane) Pozisyonu için Özel Şartlar:

A. Dil Belgesi Şartı:

Son 5 yıl içerisinde Rusça dilinden en az B düzeyinde YDS veya uluslararası geçerliliği olan dengi bir dil belgesine sahip olmak gerekmektedir.

B. Eğitim Şartı:

En az lisans düzeyinde yükseköğrenim mezunu olmak.

C. Tecrübe Şartı:

Yazılı ve sözlü (ardıl ve simultane) çeviri alanında tecrübeye sahip olmak.

III. Başvuru İşlemleri

Başvurular 8 Temmuz - 19 Temmuz 2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacaktır. Şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Yazılı ve sözlü sınav İletişim Başkanlığında gerçekleştirilecek olup, sınav tarihi ve saati başvuruların tamamlanmasından sonra ilan edilecektir.

IV. Sınav ve Sonuçlar

(1) Yazılı Sınav:

Başvuran adaylar Türkçeden Yabancı Dile ve Yabancı Dilden Türkçeye çeviri sınavlarına katılacaklardır. Ayrıca, mesleki yeterliliklerini ölçmek amacıyla kompozisyon sınavı da yapılacaktır.

(2) Sözlü Sınav:

Sözlü sınav, simultane çeviri sınavı ve alan bilgisi/değerlendirme sınavlarından oluşacaktır. Sözlü sınavdan 80 puan ve üzeri alan adaylar başarılı kabul edilecektir.

V. Atama ve Göreve Başlama

Başarılı olan adaylar için atama işlemleri yapılacak olup, gerekli belgeler Başkanlık web sitesinden duyurulacaktır. Ayrıca, atama süresi içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya göreve başlamayan adayların hakları iptal edilecektir.

İlanın tüm detaylarına "https://www.ilan.gov.tr/ilan/1522627/kamu-akademik-personel-kamu-personel-alim-ve-sinavlari-iletisim-baskanligi-sozlesmeli-personel-alim-ilani" web adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. Bağlantı adresini arama motoruna kopyalayarak ulaşabilirsiniz.