B sınıfı ehliyeti olana müjde: Kadın erkek memur alımı yapılacak! Yaş şartı yok

B sınıfı ehliyeti olana müjde: Kadın erkek memur alımı yapılacak! Yaş şartı yok
İş arayanlar için güzel haber geldi. İŞKUR üzerinden yayımlanan son habere göre B sınıfı ehliyeti olanlar için yeni bir iş ilanı yayımlandı. Kadın erkek memur alımı için detaylar belli oldu. Yaş şartının olmadığı ilana ilişkin detaylar haberimizde

İŞKUR üzerinden yayımlanan son ilana göre Niğde ili Çiftlik Belediyesi’ne memur alımı yapılacak Memur kategorisinde yapılacak alımlarda adayların B sınıfı sürücü ehliyetinin olması gerektiği ifade edildi.

MEMUR ALINACAK

Yayımlanan ilanda “Niğde ili Çiftlik Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır” denildi.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen mühendis kadrosuna atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ıncı maddesi ile 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Türk Vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

İlan edilen unvan için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu

öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

İLANI İNCELEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN