Yargıtay'dan Emekliler İçin Tarihi Karar, Maaş Kesintileri İade Edilecek

Yargıtay'dan Emekliler İçin Tarihi Karar, Maaş Kesintileri İade Edilecek
Türkiye'deki milyonlarca emeklinin hayatını doğrudan etkileyen, Yargıtay'ın emekli maaşlarından yapılan kesintilere ilişkin verdiği karar, adaletin ve hakların korunması adına önemli bir dönüm noktasını işaret etmektedir.

Bu kararla birlikte, emekli vatandaşların aylıklarından yapılan kesintilere son verilmiş ve mevcut kesintilerin iadesi yönünde karar kılınmıştır. İşte bu kararın detayları ve emeklilerin bu süreçte atması gereken adımlar.

Emekli Maaşlarından Kesinti Yapılamayacak

Yargıtay, emeklilik aylıklarının, gelirlerinin ve ödeneklerinin, muvafakat alınmaksızın haczedilemeyeceği veya bloke edilemeyeceği yönünde tarihi bir karar vermiştir.

Bu karar, bankaların emekli vatandaşların maaşlarından yaptığı kesintilere net bir son vermiştir. Yargıtay, emekli aylıklarını "yaşam hakkı" olarak tanımlayarak, bu gelirlere herhangi bir bloke veya kesinti yapmanın Anayasa'ya aykırı olduğunu vurgulamıştır.

tum-emeklileri-ilgilendir-454.webp

Yapılan Kesintilerin İadesi

Yargıtay'ın bu kararı ile SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensuplarının maaşlarından yapılan tüm kesintilerin iadesine hükmedilmiştir.

Bu, borçlar ve nafaka gibi nedenlerle maaşından kesinti yapılan emekliler için büyük bir rahatlama sağlamaktadır.

Emekli maaşları artık bankalar tarafından muvafakat alınmadan haczedilemeyecek ve bloke edilemeyecektir. Yapılan kesintiler, hukuka aykırı olarak kabul edilirse, emekliler dava yoluyla iadelerini talep edebileceklerdir.

para-tyw4-cover.webp

Dava Süreci ve İhtiyati Tedbir

Emekliler, haklarına tecavüz edildiğini düşündükleri kesintiler için yasal yollara başvurabilirler. Kesintilerin sona erdirilmesi amacıyla dava açıldığında, ihtiyati tedbir talep edilebilecektir. Bu, davacının lehine olacak ve maaşları üzerindeki olası haciz veya bloke işlemlerinin önüne geçecektir.

Nafaka ve SGK Prim Alacakları

Mevcut uygulamada, emekli aylıklarına nafaka ve SGK prim alacakları nedeniyle haciz uygulanabilmekteydi.

Ancak Yargıtay, asgari ücretin altında olan emekli aylıklarından nafaka dışı prim borcu için kesinti yapılmasını yasaya uygunsuz bulmuştur. Bu kararla, emekli aylıklarının dörtte biri oranında yapılan nafaka ve prim kesintilerine sınırlama getirilmiştir.

5fa13b9e5542821b7410a99e.webp

Emeklilerin Maddi Haklarına Olumlu Etki

Yargıtay'ın bu kararı, emeklilerin maddi haklarını ve yaşam standartlarını koruma altına almaktadır. Emekliler artık, maaşlarından yapılan haksız kesintilere karşı daha güçlü bir hukuki zeminde mücadele edebilecekler.

Bu karar, emeklilerin haklarını koruyan, onların yaşam kalitelerini artırmayı amaçlayan önemli bir adım olarak görülmektedir.

Yargıtay'ın emekli maaşlarından kesinti yapılamayacağına ve yapılan kesintilerin iade edilmesi gerektiğine dair aldığı karar, emekli vatandaşlarımız için büyük bir kazanım olarak değerlendirilmelidir.