TÜİK beklenen verileri açıkladı! Türkiye'de son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi

TÜİK beklenen verileri açıkladı! Türkiye'de son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi
Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı iş gücü istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Yayımlanan Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 yaş ve üzeri nüfusta işsizlik oranında kayda değer bir düşüş yaşandığı belirlendi.

İşsiz sayısı önceki yıla kıyasla 318 bin kişi azalarak 3 milyon 264 bin kişiye gerilerken, işsizlik oranı da 1,0 puan düşüşle %9,4 seviyesine geriledi.

Hanehalkı İşgücü Araştırması'na göre, 2023 yılında 15 yaş ve üzeri kişiler arasında işsizlik oranında dikkate değer bir azalma yaşandı. İşsiz sayısında önceki yıla göre 318 bin kişi azalırken, bu rakam 3 milyon 264 bin kişi olarak kaydedildi. İşsizlik oranı ise 1 puanlık düşüşle %9,4'e geriledi. Bu veriler, Türkiye ekonomisinin istikrarlı bir toparlanma sürecinde olduğunu gösteriyor.

İstihdamda Artış Gözlendi

Aynı dönemde istihdam edilenlerin sayısında da artış gözlendi. 2023 yılında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki yıla göre 880 bin kişi artarak 31 milyon 632 bin kişiye ulaştı. Bu artış, istihdam oranının da 0,8 puan yükselerek %48,3'e çıkmasını sağladı. Özellikle erkeklerde istihdam oranının yüksek olması dikkat çekti ve bu oran %65,7 olarak kaydedildi.

İşgücüne Katılım Arttı

İşgücüne katılım oranı da 2023 yılında artış gösterdi. Bir önceki yıla göre 562 bin kişi daha işgücüne katılarak toplam işgücü 34 milyon 896 bin kişiye ulaştı. İşgücüne katılım oranı ise 0,2 puanlık artışla %53,3 olarak kaydedildi. Bu artışın özellikle erkeklerde belirgin olduğu görüldü, erkeklerde işgücüne katılım oranı %71,2 olarak tespit edildi.

Genç İşsizlik Oranında Azalma

15-24 yaş arası genç nüfusta işsizlik oranında belirgin bir düşüş yaşandı. 2023 yılında bu yaş grubunda işsizlik oranı önceki yıla göre 2,0 puan azalarak %17,4'e geriledi. Ancak bu oranın hala yüksek olduğu gözlemlendi. Erkeklerde genç işsizlik oranı %14,3 iken, kadınlarda bu oran %23,2 olarak kaydedildi. Bu veriler, genç işsizliğiyle mücadelede daha fazla çaba harcanması gerektiğini gösteriyor.