Son dakika şehit yönetmeliği değişti! Resmi Gazete'de son dakika kararı

Son dakika şehit yönetmeliği değişti! Resmi Gazete'de son dakika kararı
Resmi Gazete'de 9 Temmuz'da yayımlanan yeni düzenlemelerle birlikte, Şehitlik yönetmeliğinde çeşitli değişiklikler yapıldı.

Bu değişikliklerde 'yedek astsubay' detayı öne çıkarken, hayatını kaybeden askeri öğrenciler ve aday öğrenciler için de yeni bir bent eklendi. Ayrıca, 'Bakanlar Kurulu' ifadesi 'Cumhurbaşkanı' olarak güncellendi.

Şehitlik Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler

9 Temmuz tarihli Resmi Gazete'nin son sayısında, Şehitlik yönetmeliğinde kapsamlı değişiklikler içeren yeni düzenlemeler yayımlandı. Bu değişiklikler, 3 Ocak 2016 tarihli ve 2016/9430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na dayanarak yürürlüğe giren mevcut yönetmeliğin bazı maddelerinin güncellenmesini içeriyor.

Yedek Astsubay Terimi Eklendi

Yönetmeliğin üçüncü maddesinin birinci fıkrasına, 'yedek subay' ifadesinin ardından 'yedek astsubay' terimi eklendi. Bu ekleme, yedek astsubayların da yönetmelik kapsamına dahil edilmesini sağlıyor.

Askeri Öğrenciler İçin Yeni Bent

Aynı fıkrada, daha önce 've (d)' olarak belirtilen ifade, 'd) ve (e)' olarak değiştirilerek yeniden düzenlendi. Ayrıca, 11 Ocak 1983 tarihli ve 2780 sayılı Kanun'un ikinci maddesinde belirtilen durumlar neticesinde hayatını kaybeden askeri öğrenciler ve aday öğrenciler için de yeni bir bent eklendi.

Yönetmelikte Güncellemeler

Yönetmeliğin dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine de 'yedek subay' ifadesinin hemen ardından 'yedek astsubay' terimi dahil edildi. Bu değişiklikler, yedek astsubayların da şehitlik yönetmeliği kapsamına alınmasını sağlamayı amaçlıyor.

Bakanlar Kurulu İfadesi Cumhurbaşkanı Olarak Değiştirildi

Son olarak, on altıncı maddenin birinci fıkrasında yer alan 'Bakanlar Kurulu' ifadesi 'Cumhurbaşkanı' olarak değiştirilerek güncellendi. Bu değişiklikle, yönetmelikteki terimler günümüz idari yapısına uygun hale getirildi.