Restoran ve caferler için yeni dönem başladı! Bakanlık denetime başladı

Restoran ve caferler için yeni dönem başladı! Bakanlık denetime başladı
Ticaret Bakanlığı, restoran ve kafelerde hizmet ücreti veya farklı bir isim altında ücret alınması durumunda bunun tarife ve fiyat listesinde gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Bu konuda yapılan düzenlemelere uyulmaması halinde ise işletmelere cezai yaptırım uygulanacağı vurgulandı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Resmi Gazete’de yayımlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile lokanta, restoran, kafe, pastane gibi işletmelerde, tarife ve fiyat listelerinin tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılması zorunluluğunun getirildiği hatırlatıldı. Bu düzenlemenin, tüketicilerin fiyatlar konusunda şeffaf bir bilgiye erişimini sağlamak amacıyla yapıldığı belirtildi.

Servis Ücreti ve Diğer Ücretlerin Gösterilmesi Zorunluluğu

Açıklamada, aynı yönetmelik kapsamında tarife ve fiyat listesinde gösterilen fiyatlar dışında, servis ücreti veya farklı bir isim altında başka bir ücret alınması durumunda, bunun da tarife ve fiyat listesinde belirtilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Bu şekilde, tüketicilerin herhangi bir sürprizle karşılaşmadan önceden bilgilendirilmesinin sağlanması amaçlanıyor.

Denetimlerin Devamı ve Cezai Yaptırımlar

Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasında, fiyat etiketi, tarife ve fiyat listelerine ilişkin denetimlerin sürdürüleceği ve tespit edilen her bir aykırılık için 2 bin 172 lira idari para cezası uygulanacağı belirtildi. Bu çerçevede, işletmelerin ilgili düzenlemelere uyum sağlamalarının ve tüketicilere net bir şekilde bilgi verilmesinin öneminin altı çizildi.

İstanbul'daki Örnek Ceza

Açıklamada, Mart ayında İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü tarafından bir kafe zincirine ait iş yerinde yapılan denetimde, fiyat listesinde bazı ürünlere ait fiyat bilgisinin bulunmadığı ve servis ücreti alındığına dair bilginin olmamasına rağmen servis ücreti alındığının tespit edildiği aktarıldı. Söz konusu işletmeye toplamda 384 ürün için 834 bin 48 lira idari para cezası uygulandığı ifade edildi. Bu ceza, işletmelerin düzenlemelere uyum sağlaması gerektiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.