Naci Görür tam 5 şehir için duyurdu! Şiddeteli deprem bekleniyor

Naci Görür tam 5 şehir için duyurdu! Şiddeteli deprem bekleniyor
Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye'nin büyük ölçüde ciddi deprem bölgelerine sahip olduğunu vurguluyor. Ülkede depremden tamamen arınmış bir yerin neredeyse olmadığına dikkat çekiyor.

Görür, halkın depreme dair sorduğu soruların genellikle yanlış olduğunu ve bu yaklaşımın korku kültürünü pekiştirdiğini ifade ediyor. Depremin uzun bir tarihçesi olduğunu ve gelecekte de devam edeceğini belirtiyor.

Deprem ve Sonuçları

Prof. Dr. Görür, Manisa'nın tarihsel olarak büyük depremlere sahne olduğunu ve gelecekte yine önemli kayıplar yaşanabileceğini dile getiriyor. Ancak, bu kayıpları önlemek için öncelikle kentlerin deprem direncinin artırılması gerektiğini vurguluyor.

Kentlerin Deprem Direnci

Depremin etkilerini azaltmak için sadece yapı stokunu güçlendirmenin yeterli olmadığını belirten Görür, kentsel dönüşümün daha kapsamlı bir yaklaşım gerektirdiğini söylüyor. Altyapı çalışmalarının da göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Mikro Bölgeleme Çalışmaları

Prof. Dr. Görür, kentlerin depreme hazırlanmasında mikro bölgeleme çalışmalarının önemine değiniyor. Jeoloji, jeofizik ve sismoloji gibi alanlarda detaylı çalışmalar yapılması gerektiğini belirtiyor.

Deprem Sonrası Molozların Bertarafı

Depremlerin ardından oluşan molozların yanlış şekilde bertaraf edilmesinin gelecekte ciddi sorunlara yol açabileceğini ifade ediyor. Uluslararası standartlara uygun bir şekilde molozların bertaraf edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Endişe Veren Yöreler ve İzmir

Son dönemde Tunceli, Bingöl Karlıova, Erzincan gibi bölgelerin yanı sıra İzmir'in de endişe verici olduğunu belirten Görür, İzmir'deki fay hatları hakkında bilgi eksikliğinin sorun oluşturduğunu ifade ediyor