Kuzey Anadolu Fay Hattı Alarm Veriyor: Büyük Deprem Tehlikesi ve Alınması Gereken Önlemler

Kuzey Anadolu Fay Hattı Alarm Veriyor: Büyük Deprem Tehlikesi ve Alınması Gereken Önlemler
Prof. Dr. Hamit Haluk Selim, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda potansiyel büyük bir depremin yapıları ciddi şekilde tehdit ettiğini belirtti. 24 ili etkileyebilecek bu durum karşısında alınması gereken önlemler ve kentsel dönüşümün önemi üzerine kritik uyarılar

Türkiye'nin deprem gerçekliği ile yüzleştiği bir dönemde, Prof. Dr. Hamit Haluk Selim'den gelen uyarılar, Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF) üzerinde yer alan 24 il için potansiyel bir tehlike çanı olarak yankılanıyor. Prof. Dr. Selim, mümkün olan bir 7 büyüklüğündeki depremin, bölgedeki yapıların yüzde 80'ine kadarını yıkabileceğine dikkat çekiyor.

Bu bilgiler, "Depreme Dirençli Kentsel Dönüşüm Erzurum Çalıştayı" kapsamında Erzurum'da bulunan Prof. Dr. Selim tarafından paylaşıldı. Uzman, paleosismoloji (eski deprem izlerinin incelenmesi) çalışmalarının önemini vurgulayarak, bölgedeki şehirlerin ve yerleşim yerlerinin büyük bir kısmının alüvyon dolgular üzerine kurulduğuna işaret etti. Bu durumun, deprem riskini daha da artırdığını belirtti.

Prof. Dr. Selim, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde, Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu Fay Hattı boyunca yer alan ve etkinlik gösteren birçok aktif fayın bulunduğunu, bu fayların yüzlerce yıldır hareket halinde olduğunu ifade etti. Bu aktif faylar arasında, özellikle Erzurum, Erzincan ve çevresindeki yerleşim alanlarını etkileyebilecek 27'ye yakın aktif fay bulunuyor. Bu fayların her birinin, bölgede büyük depremler üretebilecek potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Yedisu Fayı'na özel bir vurgu yapan Selim, bu fayın 100 kilometre uzunluğunda ve 10 kilometre derinliğinde olduğunu, sağ yanal doğrultu atımlı bir fay olarak bilindiğini ve en tehlikeli faylardan biri olduğunu belirtti. Yedisu Fayı'nın harekete geçmesi halinde, 7,3 büyüklüğünde bir deprem meydana getirebileceğini ve bu durumun bölgedeki yapı stoku ve zemin koşulları kötü olan birçok yeri etkileyebileceğini dile getirdi.

Prof. Dr. Selim, depreme karşı alınabilecek önlemler arasında, zemin koşullarının iyileştirilmesinin ve kentsel dönüşümün önemini vurguladı. Özellikle kentsel dönüşümün, depreme karşı dirençli şehirler meydana getirme açısından doğru bir karar olduğunu belirtti. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerindeki şehirlerin yenilenmesi gerektiğini ifade eden Selim, mevcut yapıların yüzde 80'inin kötü durumda olduğunu ve bu durumun, potansiyel bir depremde ciddi hasar ve yıkımlara yol açabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Hamit Haluk Selim'in uyarıları, Türkiye'nin deprem riski altındaki bölgelerinde yaşayan milyonlarca insan için bir uyanış çağrısı niteliğinde. Bu durum, hem yerel yönetimlerin hem de merkezi hükümetin, kentsel dönüşüm projelerini hızlandırması ve deprem riskini azaltacak önlemleri alması gerektiğinin altını çiziyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın oluşturduğu bu büyük tehdit karşısında, bilim insanlarının önerileri ve çalışmaları doğrultusunda harekete geçilmesi, gelecek nesiller için daha güvenli ve dirençli bir Türkiye inşa etme yolunda kritik bir adım olacaktır.