İsrail Toplumunda Savaş ve Barış Algısı: Son Kamuoyu Yoklamasının Çarpıcı Sonuçları

İsrail Toplumunda Savaş ve Barış Algısı: Son Kamuoyu Yoklamasının Çarpıcı Sonuçları
Yahudi Halk Politikası Enstitüsü'nün gerçekleştirdiği yeni kamuoyu yoklaması, Hamas'ın saldırıları ve İsrail'in yanıtının Yahudi kamuoyundaki sağ eğilimi ve savaşa desteği nasıl artırdığını, barış sürecine desteğin ise azaldığını ortaya koyuyor.

Yahudi Halk Politikası Enstitüsü (JPPI) tarafından yapılan yeni bir kamuoyu yoklaması, İsrail ve Hamas arasında altı aydır süregelen çatışmanın, İsrail toplumu üzerindeki derin etkilerini gözler önüne seriyor. 7 Ekim'deki saldırı ve İsrail'in karşılık olarak başlattığı geniş kapsamlı savaş, Yahudi kamuoyundaki sağ eğilimin ve savaşa olan desteğin artmasına, barış sürecine olan inancın ise önemli ölçüde azalmasına neden oldu.

JPPI'nin Kasım ayı ile Mart ayı arasında gerçekleştirdiği anketler, İsrail'deki siyasi ve sosyal atmosferde önemli değişikliklerin yaşandığını ortaya koyuyor. Ankete katılan Yahudilerin %57'si (sağcı parti seçmenlerinin %92'si) yerleşim birimlerinin caydırıcılık sağladığına ve İsrail vatandaşlarının güvenliğine katkıda bulunduğuna inanırken, %43'ü ise tam tersi bir görüşü savunuyor. Bu bulgular, İsrail toplumunda yerleşim birimleri ve güvenlik konusunda var olan derin bölünmeyi gözler önüne seriyor.

JPPI Başkan Yardımcısı Shuki Friedman, anket sonuçlarını değerlendirirken, İsrail toplumundaki mevcut durumun karmaşıklığını ve toplumun farklı kesimleri arasındaki görüş ayrılıklarını vurguladı. Friedman'a göre, yerleşim birimleri meselesi, İsrail'in güvenliğine katkıları ve Batı Şeria'daki durum, İsrail toplumunda önemli bir tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Ankete göre, İsrail vatandaşlarının moral durumu da son aylarda önemli ölçüde değişti. Kasım ayında yapılan ankette iyimserlik oranı %74 iken, bu oran son ankette %56'ya düşmüş durumda. Kötümserlik oranı ise aynı dönemde %23'ten %42'ye yükseldi. Bu veriler, İsrail toplumunun genel ruh halinde bir karamsarlık artışı olduğunu gösteriyor.

Ankete katılan Yahudilerin %23'ü yurt dışına göç etme imkanı olsaydı bunu yapacaklarını belirtirken, bu oran dindar Yahudiler arasında %3'e düşüyor. İsrailli Araplar arasında ise yurt dışına göç etmeyi düşünenlerin oranı %27.

Başbakan Binyamin Netanyahu'ya olan güven düzeyi de dikkat çekici bir şekilde düşük kalmaya devam ediyor. Kasım ayındaki ankette %17 olan güven oranı, Mart ayında yapılan son ankette yalnızca %19'a yükseldi. Hükümete olan güven ise daha da azalarak %7'den %6'ya geriledi. Buna karşılık, orduya olan güven %75'ten %85'e yükseldi.

Ankete katılanların %61'i, İsrail ordusunun savaşta Hamas'a karşı zafer kazanacağına inandığını belirtirken, %63'lük bir kesim savaşın genişletilmesini ve Lübnan'da Hizbullah'a karşı eylemlerin artırılmasını desteklediğini ifade etti. Bu oran Kasım ayında %55 idi.

Sonuç olarak, JPPI'nin gerçekleştirdiği kamuoyu yoklaması, İsrail toplumunda yerleşim birimleri, güvenlik ve barış süreci gibi konular etrafında yaşanan derin bölünmeleri ve kamuoyunun genel eğilimlerini detaylı bir şekilde ortaya koyuyor. İsrail'deki siyasi ve sosyal dinamiklerde önemli değişikliklerin yaşandığı bu dönemde, toplumun farklı kesimlerinin görüş ve beklentileri arasındaki uçurumun derinleştiği gözlemleniyor.