Gece 00.01’de Resmi Gazete’de yayımlandı: Seçim öncesi son dakika! Yeni cumhurbaşkanı kararı

Gece 00.01’de Resmi Gazete’de yayımlandı: Seçim öncesi son dakika! Yeni cumhurbaşkanı kararı
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında önemli Cumhurbaşkanı kararının yayımlandığı görüldü. Gece saatlerinden itibaren yayımlanarak yürürlüğe giren Resmi Gazete kararları ve detaylar haberimizde! İşte Resmi Gazete bugün kararları..

Resmi Gazete her gün www.resmigazete.gov.tr adresi üzerinden yayımlanıyor. Gece saatlerinde yayımlanan çeşitli kararların içerisinde Cumhurbaşkanı Kararları adı altında yeni bir karar yayımlandı. 

Resmi Gazete bugün 26 Mayıs 2023 tarihli ve 32202 sayısı ile yayımlandı. Resmi adresi üzerinden yayımlanan kararlar şu şekilde:

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7300)

YÖNETMELİKLER

–– Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği

–– Uludağ Alan Komisyonunun Kuruluşu, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

–– Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bankaların Net İstikrarlı Fonlama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelik

–– Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sağlık Hizmet Sunumu Kapsamında Kullanılan Tıbbi Cihazların Teknik Servis Hizmetlerine Dair Yönetmelik

–– Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri