Evlerin mutfağında olan o ürün hakkında karar! Bundan sonra bu şekilde olacak

Evlerin mutfağında olan o ürün hakkında karar! Bundan sonra bu şekilde olacak
Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicileri korumak ve ürünlerdeki taklit ve tağşişi önlemek amacıyla "Türk Gıda Kodeksi Tereyağı ve Sadeyağ Tebliğ Taslağı"nı hazırlayarak görüşe sundu.

Gıda işletmecileri, 31 Aralık 2024'e kadar tebliğin hükümlerine uyum sağlama yükümlülüğünde olacak. Tebliğ taslağı, tereyağı ve sade yağın teknik standartlara uygun ve hijyenik şekilde üretilmesini, muhafaza edilmesini, ambalajlanmasını, depolanmasını, taşınmasını ve pazarlanmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Tereyağında Minimum Yağ Oranı

Tuz ilave edilmeyen tereyağının süt yağı oranının ağırlıkça en az yüzde 82 olması gerekmektedir.

Çeşni maddesi bulunmayan tereyağında aroma vericilerin kullanılmasına izin verilmeyecek. Düzenleme kapsamındaki ürünlerde, süt ve süt ürünleri aroma vericileri de kullanılamayacak.

Ambalaj ve Etiketleme Kuralları

Ürünlerin etiketinde gıda adının temel görüş alanında yer alması gerekecek. Ürünlerin içerdiği süt yağı miktarları, gıda adının yanında ve en az gıdanın adıyla aynı punto büyüklüğünde temel görüş alanında belirtilecek. Çeşnili tereyağında kullanılan çeşni maddesi de gıdanın adıyla birlikte belirtilmelidir.

Ürün Depolama ve Taşıma Şartları

Ürünler taşınıp depolanırken ve son tüketiciye arz edilirken sıcaklığın en yüksek 6 santigrat olması gerekecek.

Geçiş Süreci ve Uygulama Yaptırımları

Gıda işletmecileri, 31 Aralık 2024'e kadar tebliğin hükümlerine uyum sağlama yükümlülüğünde olacak. Tebliğe aykırı davrananlar hakkında idari yaptırımlar uygulanacaktır. Bu tarihten önce etiketlenen veya piyasaya arz edilen gıdalar ise raf ömrü sonuna kadar piyasada bulunabilecektir.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hazırladığı tebliğ taslağı, tüketicileri korumak, ürünlerdeki taklit ve tağşişi önlemek amacıyla önemli standartlar getirmektedir. Bu düzenlemeler, gıda işletmecileri için belirli yükümlülükler getirirken, tüketicilerin sağlıklı ve güvenilir gıdalara erişimini sağlamayı hedeflemektedir.