Esenyurt Belediyesi'nde Yeni Dönem ve Borç İddiaları: Kasa Boş, Borç 3 Milyar TL

Esenyurt Belediyesi'nde Yeni Dönem ve Borç İddiaları: Kasa Boş, Borç 3 Milyar TL
Ahmet Özer, göreve başladığı ilk günlerde belediye kasasının boş olduğunu ve 3 milyar TL borçla devraldığını açıkladı. Özer, önceki yönetim tarafından yapılan işlemleri eleştirirken, eski başkan Kemal Deniz Bozkurt ise yapılan ithamları reddetti.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 1 Nisan itibarıyla görevi devraldığında belediyenin kasasını bomboş bulduğunu ve belediyeyi 3 milyar TL'nin üzerinde bir borçla devraldığını açıkladı. Özer, son dönemde yapılan ihaleler ve ödemelerle kasaların boşaltıldığını iddia etti.

Devralınan Belediye ve Karşılaşılan Sorunlar

Ahmet Özer, mazbatasını aldığı gün hizmete başladıklarını ve karşılaştığı manzarayı detaylarıyla paylaştı. "Göreve başlar başlamaz karşılaştığımız tablo, finansal anlamda belediyeyi zor günler beklediğinin açık bir işaretiydi," diyen Özer, geçmiş dönemdeki yönetimin son aylarında yükselen bir ivmeyle birçok ihale ve ödeme gerçekleştirerek kasayı boşalttığını söyledi.

Önceki Yönetimden Yapılan İşe Alımlar

Özer, eski belediye başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un seçim sürecinde ve sonrasında belediyede yaptığı usulsüz işe alımları eleştirdi. Seçim takviminin açıklanması ve yeni başkanın seçilmesine rağmen yapılan atamaların, gelecek yönetim üzerine yük oluşturmayı amaçladığını belirtti.

"Son bir haftada onlarca müdürlüğe ve başkan yardımcılıklarına yapılan atamalar, kasıtlı ve kişisel hırslarla gelecek yönetime zorluk çıkarma çabasıdır," ifadelerini kullandı.

Borç ve Mali Durum

Başkan Özer, devir teslim sırasında İller Bankası'ndan gönderilen ödenek ile personel maaşları ve ikramiyelerin ödendiğini, çalışanların bayram öncesi mağdur edilmemesi için çaba sarf ettiklerini belirtti. Ayrıca, borç miktarının ve belediyenin mali durumunun ciddiyetini vurgulayarak, "Bu borç yükü ve mali kriz, önceki yönetimin sorumsuzca harcamaları sonucu oluştu," dedi.

Kemal Deniz Bozkurt'un Yanıtı ve İddiaları

Eski başkan Kemal Deniz Bozkurt ise, belediyede işten çıkarılan 270 çalışanla ilgili olarak 2019 ile 2024 yılları arasında personel sayısının stabil olduğunu ve ihtiyaç fazlası işe alım yapılmadığını savundu. Bozkurt, devir teslimde yeni yönetimi durumdan haberdar etmek için yazılı ve imzalı bir kitapçık verdiğini belirterek, "Boş kasa" iddialarını samimi bulmadığını ifade etti.

Sonuç: Belediyenin Geleceği ve Yönetim Planları

Ahmet Özer, şeffaf bir yönetim anlayışı ile Esenyurt'un karşılaştığı mali krizi aşmayı hedeflediğini belirtti. Belediye yönetimi, mevcut borçları yapılandırma ve belediye hizmetlerini aksatmadan sürdürebilme planları üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Özer, "Esenyurt halkı bizimle bu zor zamanları aşacak ve belediyemizi yeniden sağlıklı bir mali yapıya kavuşturacağız," dedi.

Bu durum, Esenyurt Belediyesi'nin yeni dönemdeki yönetim stratejileri ve finansal planlamalarının önemini bir kez daha gözler önüne seriyor, halkın ve yerel yönetimlerin bu tip krizler karşısında sergilediği dayanıklılık ve yönetim becerileri, gelecekteki benzer durumlar için de örnek teşkil ediyor.