Davutoğlu'ndan Türkiye'nin İran'ın İsrail'e Hava Saldırısına Sessiz Kalmasına Sert Tepki

Davutoğlu'ndan Türkiye'nin İran'ın İsrail'e Hava Saldırısına Sessiz Kalmasına Sert Tepki
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısına tepkisiz kalmasını eleştirdi. Davutoğlu, bu sessizliğin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretiyle bağlantılı olabileceğini öne sürdü.

Türkiye, İran'ın İsrail'e yönelik düzenlediği hava saldırıları karşısında sessiz kalmakla eleştiriliyor. Geçmiş dönem Dışişleri Bakanı ve Başbakan olan Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin bu tutumunu sert bir dille eleştirdi ve Ankara'nın derhal uyuması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin Sessizliği ve Olası Sebepler

Ahmet Davutoğlu, İran'ın saldırısının ardından uluslararası arenada pek çok başkentin harekete geçtiğini, açıklamalar yaptığını ve net tavırlarını ortaya koyduğunu belirtirken, Ankara'nın ise gecenin sessizliğine büründüğünü ifade etti. Davutoğlu, "Dün bölgemiz için de dünya için de uzun bir geceydi. Bütün başkentler ayakta iken ve açıklamalarla tutumlarını ortaya koyarken bir tek Ankara sessiz ve ıssızdı." diyerek Türkiye'nin pasif kaldığını eleştirdi.

Eski Başbakan, yaşanan bu sessizliği iki ana nedene bağladı. Birinci olasılık olarak, Türkiye'nin yetkili kurumlarının açıklama hazırlamış ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan onay alamamış olabileceğini öne sürdü. İkinci ve daha vahim olan olasılık ise Erdoğan'ın yaklaşan Amerika Birleşik Devletleri ziyareti öncesinde Washington'daki çevreleri rahatsız edecek bir açıklamadan kaçınmış olmasıydı. Davutoğlu bu durumu, "Sayın Cumhurbaşkanının yaklaşan ABD ziyareti öncesi Washington’daki çevreleri rahatsız edecek bir açıklamadan kaçınmış olması." şeklinde değerlendirdi.

Türkiye'nin Uluslararası Pozisyonu ve İtibarı

Davutoğlu, Türkiye'nin bu tip durumlarda edilgen ve pasif bir tutum sergilemesinin, ülkenin uluslararası itibarını ve etki gücünü zayıflattığını vurguladı. Gelecek Partisi Genel Başkanı olarak Davutoğlu, Türkiye'nin önce kendi tutumunu belirlemesi gerektiğini, ardından bölgesel ve küresel aktörler nezdinde aktif girişimde bulunması gerektiğini savundu.

"Önce kendi tutumunu belirler. Daha sonra da bölgesel ve küresel aktörler nezdinde bu çerçevede aktif girişimde bulunur." diyen Davutoğlu, Türkiye'nin bağımsız bir dış politika izlemesi gerektiğinin altını çizdi.

Sonuç ve Gelecek Perspektifi

Ahmet Davutoğlu'nun eleştirileri, Türkiye'nin dış politikasında önemli bir kırılma noktasına işaret ediyor. İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısına Türkiye'nin vermesi gereken tepki, sadece bölgesel bir mesele olmanın ötesinde, Türkiye'nin küresel sahnede nasıl konumlandığıyla da doğrudan ilintili. Davutoğlu'nun bu sert çıkışı, hükümetin dış politika stratejisini yeniden gözden geçirmesi için bir uyarı niteliğinde.

Türkiye'nin sessiz kalmasının arkasındaki sebepler ve bu durumun gelecekteki dış politika manevralarına etkileri, hem iç politika hem de dış politika açısından önemli sonuçlar doğuracak gibi görünüyor. Davutoğlu'nun bu konudaki eleştirileri, özellikle Erdoğan'ın liderliğindeki hükümet sistemini sorgulatan ciddi iddialar içeriyor. Türkiye'nin, bölgesel ve küresel politikadaki aktif ve etkin rolünü yeniden kazanması için bu tür eleştirilerin dikkate alınması gerekecektir.

Bu çerçevede, Türkiye'nin dış politikasında daha etkin, bağımsız ve özgün bir yaklaşım sergilemesi bekleniyor. Davutoğlu'nun gündeme getirdiği bu konular, Türkiye'nin uluslararası arenadaki yerini ve itibarını doğrudan etkileyebilecek nitelikte.