Bakanlıktan son dakika açıklaması geldi! Kısıtlama getirildi

Bakanlıktan son dakika açıklaması geldi! Kısıtlama getirildi
Bakanlık açıklamasında, Türkiye'nin kümes hayvancılığı ve beyaz et sektöründe dünya çapında önde gelen üretici ve ihracatçı ülkeler arasında yer aldığı vurgulanıyor.

Yıllar boyunca izlenen doğru politikalar sayesinde, üretim ve ihracat alanında istikrarlı bir büyüme sağlanmış ve mevcut üretim hacmi elde edilmiştir.

Sektörün uzun yıllardır iç ve dış talebi dengeleyebilecek kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor. Ancak, son yıllarda bölgesel ve küresel risklerin artmasıyla küresel gıda fiyatlarında artış yaşandığı ve ülkelerin iç piyasa arzını koruma faaliyetlerinin görüldüğü ifade ediliyor.

Tavuk Eti İhracatında Düzenlemeler

Açıklamada, muhtelif ürünlerle Türkiye'de tüketim açısından en önemli hayvansal protein kaynağı olan tavuk eti ürünlerinin geçen yılın mayıs ayında "İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi"ne alındığına dikkat çekiliyor. Ancak, son dönemde tavuk eti fiyatlarında yaşanan aşırı artışların normal piyasa şartlarının dışına çıktığını gösterdiği belirtiliyor.

Ticari Düzenlemeler ve İhracat Sınırlamaları

Üretim ve ihracat gelişimleri incelenerek iç ve dış talebin olası senaryoları titizlikle değerlendirilmiş. Bu değerlendirmeler sonucunda, tavuk eti ihracatının belirli bir süre için aylık bazda sınırlandırılmasına karar verilmiş.

Fiyat Artışları ve Denetimler

Tavuk eti ürünlerindeki fiyat artışlarının incelenmesi ve denetlenmesi için Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından 16 üretici firma denetlenmiş. Bu denetimler sonucunda, aykırılık tespit edilen 8 firma hakkında idari para cezaları verilmiş.

Rekabet Kurumu Soruşturması

Beyaz et sektöründe faaliyet gösteren bazı firmalar hakkında açılan soruşturmaların sonuçlandığı ve idari para cezalarıyla sonuçlandığı belirtiliyor. Bu süreçte Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordinasyon halinde çalışılarak ülkenin tarım politikalarının gözetildiği ifade ediliyor.

Gelecek Politika ve Denetimler

Önümüzdeki dönemde, gıda arzının ve güvenliğinin korunması, tüketici refahının sağlanması ve spekülasyonların önlenmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı'nın, ilgili kurumlarla güçlü bir işbirliği içinde olacağı vurgulanıyor.