Bakan Işıkhan'dan son dakika açıklaması! 'Sıcak bakmamız mümkün değil' diyerek duyurdu

Bakan Işıkhan'dan son dakika açıklaması! 'Sıcak bakmamız mümkün değil' diyerek duyurdu
Bakan Vedat Işıkhan, 1 Mayıs'ın dünyanın birçok ülkesinde "işçi bayramı", "emek bayramı", "çalışanların birlik, dayanışma ve mücadele günü" olarak kutlandığını hatırlattı.

Türkiye'de de bu günün geçmişine ve önemine değinerek, 1 Mayıs'ın çeşitli dönemlerde yaşanan yasaklar ve sonrasında kazanılan haklarla şekillendiğini vurguladı.

Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde 1 Mayıs'ın farklı sebeplerle yasaklandığını, ancak sonraki dönemlerde yeniden kutlanmaya başlandığını belirtti. Özellikle Başbakan Adnan Menderes ve Turgut Özal dönemlerinde 1 Mayıs'ın yeniden kutlanması ve resmi tatil ilan edilmesi sürecine dikkat çekti.

1 Mayıs'ın Barışçıl Kutlanması ve Demokratikleşme Süreci

Bakan Işıkhan, AK Parti döneminde başlayan demokratikleşme sürecinin, sosyal diyalogun artması ve 1 Mayıs'ın barışçıl bir şekilde kutlanması için atılan adımlarla birlikte geldiğini ifade etti. Bu sürecin, 1 Mayıs'ın gerçek anlamıyla bir bayram olarak kutlanmasını sağladığını belirtti.

1 Mayıs'ın Önemli Tarihsel Olayları ve Anma

Geçmişteki bazı 1 Mayıs programlarının provokasyonlara ve kaoslara neden olduğunu hatırlatarak, özellikle 1977 ve 1996 yıllarındaki üzücü olaylara değindi. Bu tür acı olayların, 1 Mayıs'ın anlamını ve önemini gölgelememesi gerektiğini vurguladı.

1 Mayıs'ın Huzursuzluk Günü Olarak Görülmesi

Bakan Işıkhan, her dönemde 1 Mayıs'ı huzursuzluk gününe çevirmek isteyen marjinal grupların olduğunu ve bu grupların işçi ve emeği savunma iddiasında olmadığını belirtti. Bunun yerine, istismar ve provokasyon peşinde olduklarını ifade etti.

İşçilerin Hakları ve İcraatların Önemi

İşçilerin ideolojik sloganlardan ziyade samimi icraatların muhatabı olması gerektiğini vurgulayan Işıkhan, çalışanların emeklerinin kutsallığına dikkat çekti. Türkiye'nin kalkınması ve büyümesi için emek harcayan herkesin değerine vurgu yaptı.

Sendikal Haklar ve Örgütlenme Özgürlüğü

Bakan, sendikalaşma oranlarına değinerek, Türkiye'deki sendikal hareketin durumunu açıkladı. Sendikal hakların genişletilmesi ve işçi haklarının güçlendirilmesi için yapılan düzenlemelerden bahsetti ve sendikal özgürlüğün önemine vurgu yaptı.

Sosyal Güvenlik Reformu ve İyileştirmeler

Sosyal güvenlik sisteminin yeniden yapılandırılması ve iyileştirilmesine yönelik atılan adımlardan bahsederek, işçi, memur, esnaf gibi herkesin eşit şartlarda sosyal güvenceye kavuşmasını sağladıklarını belirtti. Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği alanında yapılan reformlardan bahsetti.

İş Kazalarının Azaltılması ve Önlemler

Bakan Işıkhan, iş kazalarının azaltılması için alınan önlemlerden bahsederek, özellikle iş sağlığı ve güvenliği konusundaki reformların önemine vurgu yaptı. İş kazalarının ciddi şekilde azaldığını ve bu alandaki çalışmaların devam edeceğini belirtti.

İşçi Haklarına Yönelik Politikalar

Son olarak, işçi haklarına ve emeğin değerine saygı duyulması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye'nin çalışanlarına sağladığı hakların ve kazanımların önemine dikkat çekti. İş sağlığı ve güvenliği konusundaki politikaların sürekli olarak gözden geçirilip güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.