2023 Vergi Affı ve matrah artırımı başvuru tarihi ne zaman? Kimler yararlanabiliyor.

2023 Vergi Affı ve matrah artırımı başvuru tarihi ne zaman? Kimler yararlanabiliyor.
2023 yılı yeni vergi affı ve torba yasa olarak ta bilinen kanun resmi gazetede yayınlandı. Kamuya olan borçların yapılandırılması ve matrah artırımı ile ilgili karar Resmi Gazete’de yayımlanarak açıklandı. ‘’Yapılandırılan borçlar 12, 18, 24, 36 ya da 48 ayda eşit taksit ile halinde ödenebilecek

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre trafik cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin olarak ödenmesi halinde, ceza aslından yüzde 25 indirim yapılacak.’’ Son gün 31 Mayıs olarak belirlendi.

Yapılandırma açıklaması

Yapılandırılan tutarın peşin veya aylık dönemlerle minimum 48 aya kadar taksitler halinde ödenmesi ve peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanacak tutar üzerinden yüzde 90 indirim yapılacak. Trafik cezaları ve idari para cezalarının peşin ödenmesi ile, ceza asılından yüzde 25 indirim yapılacak.

Matrah arttırımı

Matrah veya vergi artırımının üzerine hesaplanan vergilerin peşin ya da aylık halinde en az 12 eşit taksitle ödenecek. Matrah veya vergi artırımı sonucu tahakkuk eden vergilerin tümünün ilk taksit ödeme süresinde peşin olarak ödenmesi halinde vergilerden yüzde 10 indirim sağlanacak.

İşletme kayıtlarının (kasa mevcudu, ortaklardan alacaklar, emtia, demirbaş vb.) cezasız ve faizsiz şekilde gerçek duruma uygun duruma getirilmesi ve beyan edilmeyen gelir ve kazançlar adına cezasız ve faizsiz pişmanlıkla ya da kendiliğinden beyanda bulunulup taksitle ödenebilmesi kolaylıkları sağlandı.

Öğrenim ve katkı kredisi yapılandırması

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu'nda yapılan düzenleme şu şekilde: ‘’Öğrenim ve katkı kredisi alacaklarının asıllarına vade tarihleri ile 9 Kasım 2022 tarihi arasında gecikme zammı, Yİ-ÜFE tutarı, katsayı tutarı gibi alacaklar hesaplanmayacak ve bu alacaklar terkin edilecek, kalan borç yapılandırma kapsamında ödenebilecek.’’

31 Mayıs son tarih

Borç mükellefleri başvurularını 31 Mayıs tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi veya e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecekleri gibi bağlı bulunmuş oldukları vergi dairesine doğrudan ya da e-posta yoluyla ya da diğer vergi daireleri ile yapabilecek.

Kanun kapsamında yapılandırılan tüm borçlar 12, 18, 24, 36 ya da 48 ayda eşit taksit şeklinde ödenebilecek. Taksitli ödeme tercihi halinde seçilen taksit sayısına bakılarak yapılandırılan tutarlara ayrıca katsayı da uygulanacak. Katsayıların yıllık yüzdesi 9'a tekabül edecek şekilde belirlenmiştir.