Ziraat Bankasında bireysel hesabı olanlar dikkat! Kesinlikle başvurunuzu yapın: Sadece 3 ay kaldı

Ziraat Bankasında bireysel hesabı olanlar dikkat! Kesinlikle başvurunuzu yapın: Sadece 3 ay kaldı
Ziraat Bankası tarafından çok önemli bir duyuru yapıldı. Bu duyuruda banka hesabı olanların 3 ay içinde başvuru yapması gerektiği ifade edildi.

Ziraat Bankası tarafından çok önemli bir duyuru yapıldı. Yapılan duyurda bankada parası olan ancak 10 yıl gibi uzun bir süre boyunca işlem yapanların hesaplarının zaman aşımına uğrayacağı ifade edildi. Banka tarafından yayımlanan listede adı olup başvuru yapanların paraları Haziran ayında çekileceği ifade edildi. 

ÖDEMELER DEVREDİLECEK 

Sadece kamu bankaları değil, özel bankalar da son dönemlerde zaman aşımına ilişkin açıklamalar yapıldığı belirtilerek bu duyuruda Ziraat Bankası’nda hesabı olup bankasındaki parasına dokunmayanların ödemeleri zamanaşımına uğraması halinde Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu’na devredileceği vuruglandı. 

Ziraat Bankası bunun için bir liste yayımlayarak son tarihi açıklarken banka tarafından yapılan duyuruda vatandaşların 15 Haziran 2023 tarihine kadar başvuru yapması gerektiği aksi durumda listedeki hesaplardaki paraların sıfırlanacağı vurgulandı.

Ziraat Bankası taraıfndan yapılan duyurunun devamında 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesine göre bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabi olduğu paylaşıldı.

BANKADAN YAPILAN DUYURU 

Konu ile ilgili olarak Ziraat Bankası tarafından yapılan duyurunun devamında şu ifadelere yer verildi:

"01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in 8. maddesi gereğince bankaların, zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesini şubat ayının başından itibaren kendi internet sitelerinde dört ay müddetle ilan etmesi gerekmektedir.

Zaman aşımına uğrayan hesaplar listesinde bilgileri yer alan müşterilerimizin en geç 15 Haziran 2023 tarihi mesai saati bitimine kadar hesaplarının bulunduğu şubeye geçerli kimlik belgeleri ile başvurmamaları halinde, zamanaşımına uğramış olan mevduat, emanet, hak ve alacakları yasa gereği Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilecektir.

2023 Yılı İçerisinde Zamanaşımına Uğrayacak Mevduat Hesapları ve Emanetler sorgulamasını yapmak isteyenler, Ziraat Bankası internet sitesi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilirler."