Türkiye'nin Dış Ticaret Açığı Yarı Yarıya Azaldı: Şubat 2024'te İhracatın Yükselişi ve İthalatın Düşüşü

Türkiye'nin Dış Ticaret Açığı Yarı Yarıya Azaldı: Şubat 2024'te İhracatın Yükselişi ve İthalatın Düşüşü
Şubat 2024'te Türkiye'nin dış ticaret açığı, ihracatın artışı ve ithalatın düşüşü sayesinde büyük bir iyileşme gösterdi. Detaylı analiz ve sektörel performans değerlendirmesiyle bu dönüşümün nedenlerine derinlemesine bir bakış.

Türkiye ekonomisinin dış ticaret performansı, Şubat 2024'te dikkat çekici bir dönüşüm yaşadı. İhracatın önemli oranda artış gösterdiği ve ithalatın gözle görülür bir şekilde düştüğü bu dönemde, dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına kıyasla yarı yarıya azalarak 6,8 milyar dolara geriledi. Bu gelişme, ülkenin ekonomik direncinin bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

İhracatın Yükselişi

Şubat ayında Türkiye'den yapılan ihracat, yıllık bazda %13,6'lık bir artışla 21,08 milyar ABD dolarına yükseldi. Bu artışın temelinde, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörlerindeki %30,4'lük rekor artış yatıyor. Ayrıca sanayi ve teknoloji ürünlerindeki ihracat da önemli ölçüde artış gösterdi. Bu başarının arkasında, Türk üreticilerinin kalite ve yenilikçilikteki sürekli iyileştirmeleri ve küresel pazarlardaki rekabet güçlerinin artması yatıyor.

İthalatta Keskin Düşüş

Diğer yandan, aynı dönemde ithalat %9,2 oranında azalarak 27,85 milyar dolara düştü. Bu düşüşte, özellikle ara malı ithalatındaki %19,1'lik azalma etkili oldu. Enerji ve hammadde fiyatlarındaki dalgalanmaların yanı sıra yerli üretimin desteklenmesi politikaları, ithalata olan bağımlılığın azalmasında kritik rol oynadı.

Ticari İlişkiler ve Pazarlar

Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı konumundaki Almanya'ya yapılan satışlar %8,2 artış gösterdi. Almanya'yı, ABD, İtalya, Irak ve İngiltere izledi. Bu ülkeler, Türk ürünlerine olan talebin arttığını ve Türkiye'nin ihracat çeşitliliğinin güçlendiğini gösteriyor. İthalatta ise Rusya, Çin, Almanya, İtalya ve ABD başlıca tedarikçiler olarak öne çıktı. Bu durum, Türkiye'nin dış ticaretindeki stratejik ortaklıkların ve çeşitliliğin önemini vurguluyor.

Yılın İlk İki Ayında Dış Ticaret Performansı

2024 yılının ilk iki ayında Türkiye'nin dış ticaret açığı, geçen yılın aynı dönemine göre keskin bir şekilde daralarak 13 milyar dolara indi. Bu dönemde, ihracat %8,5 artarken, ithalat %16 oranında düşüş gösterdi. Bu veriler, Türkiye'nin dış ticaret dengesinin iyileşme yolunda olduğunu ve ekonomik yapıda önemli değişikliklerin yaşandığını gösteriyor.

Sonuç

Türkiye'nin Şubat 2024'teki dış ticaret performansı, ihracatın canlılığını ve ithalatta yaşanan düşüşün ekonomik bağımsızlık yolundaki önemli adımlarından biri olduğunu ortaya koyuyor. Dış ticaret açığının azalması, ekonominin dengelenmesi ve sürdürülebilir büyüme yolunda ilerlemesi açısından büyük önem taşıyor. Türkiye'nin bu başarısı, özellikle küresel ekonomik belirsizliklerin arttığı bir dönemde, ülkenin ekonomik direncini ve dış ticaret stratejilerindeki başarısını gözler önüne seriyor.