Türk İş resmen açıkladı! 19 bin liraya kadar dayandı

Türk İş resmen açıkladı! 19 bin liraya kadar dayandı
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), ülkenin ekonomik durumunu değerlendirdiği önemli bir araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Bu sonuçlara göre, ekonomik zorluklar dikkat çekici boyutlara ulaşmış durumda.

Nisan ayındaki gıda enflasyonunun yüzde 7,02 olarak hesaplanmasıyla birlikte, Türk-İş verilerine göre, dört kişilik bir ailenin asgari düzeydeki gıda harcaması tutarı 18 bin 969 TL seviyesine ulaşmış durumda.

Bireysel Ekonomik Zorluklar: Bekar Çalışanlar İçin Maliyetler

Mayıs ayında bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyetinin 24 bin 609 TL olarak kaydedilmesi, bireysel ekonomik zorlukların arttığını gösteriyor. Bu durum, genel ekonomik tablonun ne denli sıkıntılı olduğunu gözler önüne seriyor.

Toplam Gelir Gereklilikleri: Aileler İçin İhtiyaçlar

Gıda harcamalarıyla birlikte diğer temel ihtiyaçların göz önüne alındığında, ailelerin toplam gelirinin 61 bin 788 TL seviyesinde olması gerektiği bildiriliyor. Ancak, bu rakamın giderek artan yaşam maliyetlerine yetişemediği vurgulanıyor.

Yoksulluk Sınırı ve Satın Alma Gücü Erozyonu

“Yoksulluk sınırı” olarak adlandırılan zorunlu harcamaların toplamı, 61 bin 788 TL olarak hesaplanıyor. Ancak, bu rakamın her ay artan yaşam maliyetlerine ayak uyduramadığı ve satın alma gücünün giderek eridiği belirtiliyor. Bu durum, ülkedeki ekonomik sıkıntıların boyutunu gözler önüne seriyor.