Son dakika fazla ödenen paralar geri alınacak! Sadece 15 gün içinde tespit edilecek

Son dakika fazla ödenen paralar geri alınacak! Sadece 15 gün içinde tespit edilecek
Yanlış ve yersiz ödemeler gibi nedenlerle ödenen fazla aylıkların geri alınacağı belirtildi. Bu doğrultuda fazla ödemelerin kamu görevlilerinden geri alınacağı belirtildi.

Kamu görevlilerine yönelik yapılan fazla ve yersiz ödemelerle ilgili takip ve dağıtım işlemlerine ilişkin yeni esaslar belirlendi. Yanlış ve gereksiz ödemelerin geri toplanması için düzenleme yapıldı.

Fazla Aylıkların İadesi İçin Süre Belirlendi

Yanlış ve yersiz ödemeler nedeniyle fazla ayların geri alınması için kaydedilen sürenin, ödemenin 15 iş gününden itibaren uzatıldığı belirlendi. Bu süre içerisinde kamu görevlilerinin, fazla ödemelerin tespitine ilişkin belgelere ilişkin yetkili birime iletmeleri bekleniyor.

Aylıksız İzin Alanların Genel Sağlık Sigortası Primleri

Kurumlardan aylıksız izinli sayılan kamu görevlileri, çalışılmayan süreye ait genel sağlık sigortası primleri için borçlandırılmayacak ve Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan iade talebinde bulunulmayacak.

Faiz Miktarı ve Temerrüt Düşme Koşulları Belirlendi

Kamu görevlilerine yapılan fazla veya yıllık aylık ödemelerden kaynaklanan alacaklarda faiz tutarı, sözleşmesi ile belirlenmeyen ödeme yıllık yüzde 12 üzerinden yapılmaktadır. Borçlu, alacaklının ihtarıyla temerrüde düşecek.

Bu düzenlemelerle, kamu kurumlarında yapılan ödemelerin düzenli ve doğru bir şekilde takip edilmesi, yanlış ödemelerin geri toplanması ve bileşenlerin daha şeffaf hale getirilmesi amaçlanmaktadır.