Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni karar: Yeniden satılıyor! Arabası olanlar dikkat

Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni karar: Yeniden satılıyor! Arabası olanlar dikkat
Mevcut araç muayene hizmeti sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. Bu hizmetin kesintiye uğramadan devam edebilmesi için gerekli hazırlık çalışmaları başlatıldı ve özelleştirme süreci yeniden gündeme alındı.

Karayolları Trafik Kanunu kapsamındaki araç muayene hizmetlerinin yeniden özelleştirme kapsam ve programına alınması kararlaştırıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu karara göre, araç muayene hizmetleri özelleştirme programına dahil edildi.

Özelleştirme Yöntemleri ve İhale Süreci

Özelleştirme işlemleri, işletme hakkının devri, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun diğer hukuki tasarruflar veya kiralama yöntemlerinden biri ya da birkaçı bir arada veya ayrı ayrı uygulanarak gerçekleştirilecek. İhale dokümanları ve sözleşme detayları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Kamu Hizmetinin Sürekliliği

Kamu hizmetinin aksamadan devam edebilmesi için özelleştirme işlemlerinin 15 Ağustos 2027 tarihine kadar tamamlanması planlanıyor. Bu doğrultuda, araç muayene hizmetlerinin özelleştirme süreci yeniden başlatıldı.

Geçmiş İhale ve Sözleşmeler

Araç muayene hizmetleri işinin 20 yıllığına verilmesine ilişkin özelleştirme ihalesi, kuzey ve güney olarak iki bölge halinde 20 Aralık 2004 tarihinde yapılmıştı. İhale sonucunda yatırımcılarla birinci ve ikinci bölge araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerine ilişkin imtiyaz sözleşmeleri, 15 Ağustos 2007'de imzalanmıştı. Bu sözleşmelerin süresi 14 Ağustos 2027'de sona erecek.

Yönetmelik ve Planlama

Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik'te, "Araç muayene ihalesi için imtiyaz sözleşme süresi bitimi tarihinden en az 5 yıl öncesinde gerekli plan, proje, altyapı ve benzeri işlemler başlatılır ve yeni ihale en geç 15 Ağustos 2027 tarihine kadar sonuçlandırılır" hükmü yer alıyor. Bu çerçevede, sözleşmelerin bitiminden itibaren kamu hizmetinin kesintisiz sürmesi amacıyla ÖİB tarafından özelleştirme hazırlık çalışmaları başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Kararı ve Yeni Süreç

Cumhurbaşkanı kararı ile araç muayene hizmetleri, kesintiye uğramadan devam edebilmesi için yeniden özelleştirme kapsam ve programına alındı. Bu karar doğrultusunda, hazırlık çalışmalarının hızla yürütülmesi planlanıyor. Bu süreç, kamu hizmetinin sürekliliğini sağlamak ve vatandaşlara kesintisiz hizmet sunmak amacıyla titizlikle yürütülecek.