Resmi Gazete'de yayımlandı! Sakın ama sakın yapmayın: Bunu yapanlar yandı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sakın ama sakın yapmayın: Bunu yapanlar yandı
Türk Ticaret Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 7511 sayılı yasa, özellikle fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa karşı alınan önlemleri ve cezaları artırmayı hedefliyor.

Yeni düzenleme ile perakende ticaretin düzenlenmesi hakkında kanunda değişiklik yapılarak, mal veya hizmetlerin satış fiyatlarında üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin fahiş fiyat artışı yapmaları halinde, her bir ihlal için 100 bin TL'den 1 milyon TL'ye kadar idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı. Ayrıca, piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu, tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunan işletmelere her bir ihlal için 1 milyon TL'den 12 milyon TL'ye kadar ceza verilebilecek.

İş Yeri Kapatma Yetkisi

Ticaret Bakanlığı, bir takvim yılı içinde bu düzenlemeye en az üç kez aykırı hareket eden üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin iş yerlerini altı güne kadar kapatma yetkisine sahip olacak.

Şirketlerin Sermaye Artırımı Zorunluluğu

Yasa, sermaye yeterliliği asgari sermaye tutarının altında kalan anonim şirketler ve limited şirketlerin, 31 Aralık 2026'ya kadar yeni sermaye düzenine uyum sağlamalarını zorunlu kılıyor. Bu süreye kadar uyum sağlamayan şirketler, infisah etmiş sayılacak ve tasfiye sürecine girerek ticaret sicilinden silinecek. Ticaret Bakanlığı, bu süreyi birer yıl olmak üzere en fazla iki kez uzatabilecek.

Halka açık olmayan anonim şirketlerin, çıkarılmış sermayelerini 500 bin TL'ye yükseltmemeleri halinde kayıtlı sermaye sisteminden çıkarılacakları belirtildi.

Ürün İhtisas Borsalarına İlişkin Düzenlemeler

Yasaya göre, ürün ihtisas borsalarının veya yetkilendirilen kuruluşların takas işlemlerinde mali sorumlulukları, belirlenen limitler dahilinde ve alınacak teminatlar ile garanti fonu varlıklarıyla sınırlı olacak. Garanti fonunun kullanımı ve katılımcılara ilişkin usuller, Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek. Teminatlar ve garanti fonundaki varlıklar, belirlenen amaçlar dışında kullanılamayacak ve üçüncü kişilere devredilemeyecek.

İdari Para Cezaları

Bir malı süresinde teslim etmeyen veya monte etmeyenler hakkında her bir ihlal için 2 bin 200 TL, mal ve hizmetin satışından kaçınanlar için ise satış fiyatının yüzde 10'u kadar idari para cezası uygulanacak. Üretici ve ithalatçılar, satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi almadıkları veya yeterli servis istasyonu sağlamadıkları takdirde, 1.1 milyon TL'ye kadar idari para cezası ile karşılaşacaklar.